Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TRANSPARENTNOST SRBIJE: Opštine i gradovi ostvarili napredak u unapređenju transparentnosti svojih aktivnosti, ali postoji prostor za dalje poboljšanje


Koliko transparentno lokalne samouprave u Srbiji troše novac građana i koliko građani imaju uvid u njihov rad? Istraživanje koje je sprovela Transparentnost Srbija pokazuje da poboljšanja ima, ali da su mala. Istraživanje je pokazalo da nedostaje politička volja.

Za pojedine lokalne samouprave transparentnost ne važi. Građani ostaju uskraćeni za podatke o trošenju republičkih transfera za lokal, skupštinskim zasedanjima i javnim konkursima:

"Ali što je najvažnije i što možda nije doba vest jeste da za povećanje transparentnosti čini se da je neophodna politička volja", ističe Zlatko Minić, Transparentnost Srbija.

Istraživanje koje je sprovedeno u 15 opština i gradova pokazuje da je politička volja za transparentnošću bila najčvršća u Pančevu, a potom u Raškoj, Vranju, Leskovcu i Kraljevu, dok se Beograd našao na čak 13 mestu.

Stručnjaci kažu da je razlog za stagnaciju u slaboj dostupnosti dokumenata o radu:

"U oblasti, na primer, budžeta od mogućih, ako se ne varam 15 poena, Beograd ima samo jedan od onoga što je dostupno na sajtu, nemoguće je čak naći ni dokumente koji su usvajani na sednicama veća i na sednicama skupštine grada", napominje Minić.

Recept za šampionsko mesto u transparentnosti, nadležni u Pančevu pripisuju dostupnosti podataka na sajtu, kao i projektu participativnog budžetiranja:

"Građani moraju da znaju gde se troši novac, javni novac, odnosno gde se troši novac koji oni guraju u budžet grada, kroz pre svega porez na zarade i porez na imovinu, na sam takav način znaće i šta su nadležnosti lokalne samouprave što je nama jako dobro", kaže Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva.

Lokalne samouprave su uglavnom najbolje ocenjene u oblastima gde zakoni propisuju obavezu objavljivanja podataka kao što je slučaj sa javnim nabavkama, ali je stav stručnjaka da i dalje ima još dosta prostora za unapređenje:

"Nedostaju javne rasprave o budžetu, ali i o donošenju drugih odluka, najčešće se one ne organizuju ili se organizuju samo proforme. S druge strane, pošto naravno da su nepravilnosti i korupcija nešto što je često i neizbežno sami gradovi i opštine treba da budu jasniji šta ljudi mogu da očekuju, ako prijave korupciju kome mogu da se obrate", objašnjava Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija.

Iz Transparentnosti apeluju na lokalne samouprave da izrađuju godišnje planove rada, kao i da se podaci o nepokretnosti učine javnim.

Izvor: Vebsajt N1, Jelena Mirković, 29.05.2017.
Naslov: Redakcija