Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DO KRAJA JUNA 2017. GODINE SRBIJA SPREMNA ZA OTVARANJE PET POGLAVLJA U PREDGOVORIMA SA EU


Srbija će do kraja juna 2017. godine biti spremna za otvaranje pet pregovaračkih poglavlja sa EU, još se ne zna kada će biti međuvladina konferencija u Briselu i koliko ćemo poglavlja otvoriti, ali u tom procesu čuvamo ritam, rekla je šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević.

U Briselu se trenutno razgovara o tri, ali izvesno je da će u junu biti otvorena dva poglavlja - 7 o intelektualnoj svojini i 29 o carinskoj uniji.

Obe oblasti su većim delom su usklađene sa evropskim pravilima.

"Pet ćemo do kraja malteškog predsedavanja imati u Briselu, o njima će se voditi rasprava, ali moramo biti potpuno svesni da procedure za usvajanja dokumenata su u samoj EU jako duge i one podrazumevaju razgovore ne samo u Briselu, već u prestonici svake od 28 država članica", rekla je Miščević.

Strani šleperi koje viđamo na putevima Srbije odavno bi menjali trasu da nismo ubrzali carinske procedure. Samo tokom prošle godine bilo ih je 200.000 više, što je u budžetu sačuvalo do 50 miliona evra. To je samo deo posla predviđen poglavljem 29 o carinskoj uniji, zbog kojeg su pred državom važni zadaci.

"Da uvede automatizovani izvozni carinski postupak, automatizovani uvozni carinski postupak, čime će Srbija tokom ovog procesa potpuno i apsolutno da automatizuje carinsko poslovanje, da stvori bespapirno okruženje", kaže pomoćnik direktora Uprave carina Veselin Milošević.

Modernizacija samo kompjuterizacije carinskog tranzitnog postupka kroz Srbiju košta pet miliona evra.

"Dva druga postupka koja ćemo, takođe, automatizovati izvoz pa uvoz će koštati mnogo više, sigurno desetak i više miliona evra", kaže Milošević.

Izazove nosi i poglavlje 7 o intelektualnoj svojini. Propise smo imali i pre 100 godina, ali sada moramo da ih uskladimo sa Evropom.

"Primarno je da mi štitimo intelektualnu svojinu, zbog toga da bi naši kreativni ljudi, naši novinari, pisci, kompozitori, slikari, zatim naše kompanije koje koriste žigove, patente, industrijski dizajn bili zaštićeni i da bi od svoje intelektualne svojine mogli da žive baš kao i svi drugi radnici", rekao je direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić.

U Srbiji se radi na svim poglavljima za koje smo dobili izveštaj sa takozvanog skrininga, o spoljnim ekonomskim odnosima već se razgovara u Briselu, a još dva ekonomska, 6 i 33, su pred Narodnom skupštinom Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt RTV, 29.05.2017.
Naslov: Redakcija