Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA: Psi koji se drže kao kućni ljubimci, a mogu predstavljati opasnost po okolinu, ako su stariji od 4 meseca, mogu da se izvode samo na povocu koji ne može da bude duži od 1 m i sa brnjicom. U suprotnom je predviđena kazna za fizičko lice kao vlasnika, odnosno držaoca domaće životinje u iznosu od 8.000 dinara


Bez obzira na visoke kazne, pojedini vlasnici i dalje drže zabranjene ili opasne rase pasa, ne pridržavajući se odredaba koje su propisane posebnom Odlukom o držanju domaćih životinja ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012, 65/2013 - dr. odluka, 13/2014, 11/2015, 33/2015 - autentično tumačenje i 63/2015).

Upravo zbog takve situacije, u Novom Sadu se i dalje dešavaju ujedi i ozbiljne povrede koje nanose vlasnički psi.

U ambulante Pasterovog zavoda u Novom Sadu najčešće dolaze oni sa povredama koje su napravili vlasnički psi, kaže direktor tog zavoda, profesor Dušan Lalošević. Napušteni psi retko kada ujedaju, a ako to čine, uglavnom rade da bi obeležili teritoriju i tada se najčešće radi o površinskoj ozledi, dodaje on.

"Od vlasničkih pasa videli smo strahovite ozlede sve do smrtnih slučajeva. Zato što neodgovorni vlasnici i dalje drže zabranjene rase pasa, a i oni koji nisu zabranjeni, na primer rotvajler, mogu toliko snažno da ugrizu čoveka da pucaju kosti od toga", kaže Lalošević.

Prema njegovim rečima osim pitbula, najteže ozlede mogu da nanesu rotvajleri, nemački ovčari, dobermani. Međutim, povrede mogu da nanesu i manji psi, dodaje profesor Lalošević.

Sa njim je saglasan i veterinar Vladimir Ćurčić, koji kaže da ima više ujedljivih pasa malih rasa.

"Problem je samo u vlasnicima i problem je u odnosu vlasnika prema svojim ljubimcima. Ako vlasnik zna da je njegov pas ujedljiv, jer ga je tako napravio, jer se tako prema njemu ponašao, jer ga je tako vaspitao, onda taj pas naravno mora da nosi korpu", kaže Ćurčić.

Prema odredbama Odluke psi koji se drže kao kućni ljubimci, a mogu predstavljati opasnost po okolinu ukoliko su stariji od 4 meseca mogu da se izvode samo na povocu koji ne može da bude duži od 1 m i sa brnjicom.

Ukoliko se fizičko lice ne pridržava odredaba Odluke biće kažnjeno sa 8.000 dinara.

ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012, 65/2013 - dr. odluka, 13/2014, 11/2015, 33/2015 - autentično tumačenje i 63/2015)

1. Psi i mačke

Član 13

U objektima višeporodičnog stanovanja u stanu mogu da se drže psi i mačke u broju i na način kojim se obezbeđuje njihova dobrobit, pod uslovom da se ne ugrožavaju i uznemiravaju ljudi i okolina.

U zajedničkom stanu vlasnika, odnosno korisnika objekta iz stava 1. ovog člana, psi i mačke mogu da se drže samo ako postoji saglasnost sustanara.

Član 14

Psi koji se drže kao kućni ljubimci, a mogu predstavljati opasnost za okolinu, u smislu posebnog propisa, mogu da se drže u objektima iz člana 13. ove odluke, samo uz saglasnost organa upravljanja.

Član 18

Vlasnik, odnosno držalac psa može da izvodi psa samo na povocu.

Povodac iz stava 1. ovog člana, ne može da bude duži od 2 m.

Psi rasa iz člana 14. ove odluke, ako su stariji od 4 meseca, mogu da se izvode samo na povocu koji ne može da bude duži od 1 m i sa brnjicom.

Izuzetno, psi vodiči za slepa i slabovida lica, lovački psi za vreme lova, službeni psi u toku policijske akcije, potrage za izgubljenim licima i slično i ovčarski psi za vreme čuvanja stoke mogu da se izvode i da se slobodno kreću, pod kontrolom vlasnika, odnosno držaoca psa, bez brnjice.

Izvor: Vebsajt RTV, 29.05.2017.
Naslov: Redakcija