Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Primena Zakona počinje 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba članova 9, 103. i 207. koje počinju da se primenjuju 8. juna 2016. godine, a odnose se na obavezu organa uprave da po službenoj dužnosti pribave podatke od drugog organa umesto stranaka


Građani Srbije od 8. juna 2016. godine više neće biti u obavezi da donose dokumenta iz službenih evidencija, kao što su uverenja i razni izvodi, već će tu obavezu imati organi uprave i to po službenoj dužnosti.

Sve opštinske i gradske uprave u Srbiji imaju obavezu da počnu primenu tri člana - 9., 103. i 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon), koji se odnose na razmenu podataka iz službenih evidencija. To će doprineti da građani ostvare značajne uštede samim tim što neće biti u obavezi da dostavljaju dokumenta kao što su, na primer, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. Građani su oslobođeni plaćanja takse za te podatke, čime štede i vreme i novac.

Tako će, na primer, troškovi promene ličnih dokumenata po promeni prezimena nakon venčanja umesto dosadašnjih 10.665 dinara iznositi 7.170 dinara, troškovi ostvarivanja prava na upis deteta u predškolsku ustanovu umesto dosadašnjih 2.509 dinara 854 dinara, a troškovi prijave ličnog imena deteta zbog upisa u matičnu knjigu rođenih i prijavu prebivališta umesto 3.402 dinara 584 dinara.

"Jednošalterski sistem ne znači da vi dođete na jedan univerzalan šalter i sve završite, već da dođete na šalter na koji treba da dođete za uslugu koju ste želeli – na primer, ako ste hteli dete da upišete u vrtić, doći ćete u predškolsku ustanovu ili na portal elektronske uprave", objašnjava direktor Direkcije za elektronsku upravu Dušan Stojanović.

Baze podataka nisu kompletirane pa je moguće da pojedini građani neće moći odmah da dobiju željeni dokument. Pojednostavljivanje vađenja dokumenata građanima će doneti ogromno olakšanje.

"Ovde će Zakon omogućiti razmenu dokumenata, a mi se trudimo da to pospešimo i kvalitetom tako da cela usluga bude onlajn", ističe Stojanović.

Promena načina rada i organizacije uprave olakšaće rad i službenicima.

Primena Zakona omogućiće građanima da budu u kontaktu sa upravom bez fizičkog prisustva, pa će tako, kada se ispune tehnički preduslovi, biti omogućeno podnošenje raznih zahteva bez čekanja u redovima, dobijanje informacije u vezi sa postupkom, pa i dostavljanje rešenja na adresu elektronske pošte.

Zakona predviđa i da će građani u budućnosti moći da dobiju rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu i u obliku elektronskog dokumenta, koji je elektronski potpisan u skladu sa zakonom i dostavljen na imejl adresu stranke, ukoliko joj to bude odgovaralo.

Takođe, građani će moći, predviđa Zakon, da prate tok postupka, čime će se postići veća transparntnost, a sa druge strane će biti smanjena mogućnost korupcije

Puna primena Zakona planirana je od 1. juna 2017. godine.

Izvor: Vebsajt 021.rs, 30.05.2016.
Naslov: Redakcija