Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVOSUDNA AKADEMIJA: Seminari iz oblasti Zakona o parničnom postupku za sudije građanskih odeljenja viših i osnovnih sudova niške apelacije, 2. i 16. juna 2016. godine


Pravosudna akademija će u okviru stalne obuke sudija, u Nišu organizovati dva seminara iz oblasti Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014).

Seminari će se održati 2. i 16. juna 2016. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu, a namenjeni su sudijama građanskih odeljenja viših i osnovnih sudova koji pripadaju niškoj apelaciji.

Predavači će biti sudije Apelacionog suda u Nišu.

Izvor: Vebsajt Pravosudna akademija, 30.05.2016.