Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: Savet nacionalnih manjina podržava inicijativu Ministarstva kulture da se izmenama Zakona propiše minimalni iznos koji lokalne samouprave treba da izdvajaju iz svog budžeta za projektno sufinansiranje medija


Predstavnici saveta nacionalnih manjina podržali su inicijativu Ministarstva kulture i informisanja da izmenama Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje - dalje: Zakon) bude propisan minimalni iznos koji lokalne samouprave treba da izdvajaju iz svog budžeta za projektno sufinansiranje medija.

Predstavnici saveta manjina podržavaju i predlog da iznos koji se izdvaja ne bi trebalo da bude manji od jedan odsto budžeta opština i gradova.

Usaglašen je stav da bi izmenama Zakona trebalo da se propiše lokalnim samoupravama obavezni rokovi za raspisivanje konkursa za projektno sufinansiranje medija, kako bi svi mediji, pa i oni na jezicima nacionalnih manjina, na počeku budžetske godine raspolagali sredstvima za realizaciju projekata od javnog značaja.

Predstavnici saveta nacionalnih manjina predložili su da se formira redakcija na manjinskim jezicima u okviru RTS-a i zatražili podršku Ministarstva kulture i informisanja u praćenju zakonske obaveze po kojoj privatizovani mediji moraju da poštuju programsku šemu i nakon privatizacije.

Kako je istakao državni sekretar za informisanje i medije Nino Brajović, u 2016. godini za medije koji informišu na jezicima nacionalnih manjina iz republičkog budžeta i budžeta AP Vojvodine izdvojeno je više novca nego za sve ostale medije, ne računajući budžetska izdvajanja za javne servise.

"Manjinskim medijima pripalo je oko 305.000.000 dinara, a svim ostalim medijima 215.000.000 dinara, što znači da je za projektno sufinansiranje medija na jezicima nacionalnih manjina izdvojeno 33 odsto više sredstava u odnosu na ostale medije", rekao je Brajović i najavio da će se taj trend nastaviti.

Izvor: Vebsajt Danas, 30.03.2017.
Naslov: Redakcija