Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik navodi da obrada ličnih podataka radi akreditovanja novinara mora služiti svrsi i biti joj srazmerna, jer u suprotnom predstavlja povredu člana 8. Zakona


Vršeći akreditaciju novinara za prisustvovanje određenim događajima ili konferencijama za štampu, organi vlasti su dužni da se pridržavaju elementarnih principa Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon) - svrsishodnosti i srazmernosti, navodi se u saopštenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

I u prilikama kada i ako iz bilo kog bezbednosnog ili drugog razloga, za akreditovanje nije dovoljna novinarska legitimacija koju izdaju udruženja novinara, zahtevi za davanje podataka ili dokumenata moraju odgovarati svrsi obrade podataka i biti njoj srazmerni, precizira Poverenik.

Obrada više podataka nego što je potrebno za ostvarivanje svrhe predstavalja povredu člana 8. Zakona. Uz to, prikupljanje nepotrebne količine ličnih podataka - pored ostalog i JMBG i broja lične karte - podrazumeva probleme u vezi sa njihovim kasnijim čuvanjem, zaštitom i eventualnom zloupotrebom.

Kao i u svakom drugom slučaju, tako i u postupku akreditovanja novinara, obrada ličnih podataka mora biti opravdana svrhom. Nikad, a u slučaju novinara posebno, imajući u vidu ulogu koju imaju u demokratskom društvu, nije nimalo dobro, loše je i sasvim nepoželjno da izaziva asocijacije na eventualno šikaniranje, diskriminaciju ili ograničavanje slobode delovanja medija, zaključuje se u saopštenju Poverenika.

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)

Nedozvoljenost obrade

Član 8

Obrada nije dozvoljena ako:

1) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

2) se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12. tačka 2a) i člana 12a ovog zakona;

3) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

4) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

5) je način obrade nedozvoljen;

6) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

7) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

8) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 30.03.2016.
Naslov: Redakcija