Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA SEDNICA ODBORA ZA SARADNJU SA ODBORIMA NARODNE SKUPŠTINE U OSTVARIVANJU NADLEŽNOSTI POKRAJINE : Usvojen program rada Odbora i najavljen rad na Nacrtu zakona o finansiranju Vojvodine


Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti pokrajine, doneo je jednoglasno na današnjoj sednici Godišnji program rada tog Odbora za 2015. godinu.

Odbor je godišnjim programom rada za ovu godinu između ostalog, predvideo praćenje i podsticanje aktivnosti koje se odnose na donošenje zakona kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja, kao i saradnju sa srodnim i drugim organima i radnim telima.

Odbor će nastaviti da objedinjuje predloge nadležnih odbora Skupštine za donošenje ili izmenu republičkih zakona i da sarađuje sa nadležnim odborima Narodne skupštine.

Predsednik Odbora Nenad Borović, izrazio je očekivanje da će Odbor ove godine imati veći broj sednica i da će aktivno učestovati i doprinositi u razmatranju svih predloga i inicijativa koje su od posebnog značaja za pokrajinu. Kao jednu od tema kojom će se Odbor baviti u narednom periodu, Borović je izdvojio Nacrt zakona o finansiranju Vojvodine. 

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 30.03.2015.