Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Preduzetnici koji nisu preuzeli rešenja trebalo bi da instaliraju aplikaciju sa sajta Poreske uprave i pribave kvalifikovani elektronski sertifikat. Rešenje u ime preduzetnika može da preuzme knjigovođa ili druga osoba sa sertifikatom koju ovlaste putem PEP obrasca koji će predati u nekoj od filijala Poreske uprave


Oko 95.000 preduzetnika paušalaca dobili su rešenja o iznosu obaveze za poreze i doprinose za 2020. godinu, koja su im dostavljena u poresko sanduče preko aplikacije ePorezi. Rešenja je već preuzelo 24.000 paušalaca.

Zajedno sa poreskim rešenjem, u sandučetu su dobili i primere popunjenih uplatnica.

Rok za izmirenje obaveze za januar ističe 15. februara.

Prvi korak za one koji još nisu preuzeli rešenja, jeste instalacija aplikacije sa sajta Poreske uprave i pribavljanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Rešenje u ime preduzetnika može da preuzme knjigovođa ili druga osoba sa sertifikatom koju ovlaste putem PEP obrasca koji će predati u nekoj od filijala Poreske uprave.

Predsednik Nadzornog odbora NALED-a Vladislav Cvetković je ukazao na inovativnost novog sistema, jer se sve obavlja elektronski i nema više izrade i dostavljanja rešenja na papiru i mogućih kašnjenja.

Direktorka Poreske uprave Dragana Marković istakla je da je donošenje rešenja za preduzetnike paušalce u elektronskom obliku nastavak unapređenja elektronskih servisa Poreske uprave.

Takođe, uvođenjem novog sistema paušalnog oporezivanja znatno je pojednostavljena procedura i uneta dodatna vrednost u odnos između Poreske uprave i poreskih obveznika.

Paušalci mogu pristupiti poreskom sandučetu preko kvalifikovanom elektronskom sertifikatu, koji se dobija od pet tela: MUP-a, PKS, Pošte Srbije i dve kompanije.

Sve prijave iz papirnog oblika smo preveli u elektronski oblik, naglasila je Marković i dodala da se od decembra 2019. na elektronska uverenja više ne naplaćuju ni administrativne takse.

Novoosnovani paušalci neće morati da podnose poresku prijavu i zahtev za paušalno oporezivanje, a poresko rešenje dobiće u roku od 48 sati.

Automatizacija paušalnog oporezivanja podržana je u okviru Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi NALED i Republički sekretarijat za javne politike.

Uz smanjenje poreza za početnike u biznisu, mlade od 30 i starije od 55, kao i za porodilje, trudnice, lica sa invaliditetom i stare zanate, reforma predviđa i manje birokratije pri registraciji.

Direktorka za demokratski i ekonomski razvoj USAID Šenli Pinćoti je rekla da je to ključna reforma i da je dobar primer inkluzivnog procesa pošto su bili uključeni i mnogi preduzetnici.

Modernizovanim sistemom za oporezivanje paušalaca zatvoren je "veliki prozor za korupciju", s obzirom da u tom procesu više niko nema arbitrarna i diskreciona prava u određivanju poreza, izjavila je predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić.

Premijerka je rekla da je ranije sistem bio netransparentan i da je postojala arbitrernost u određivanju koliko treba platiti porez, što je otvaralo veliki prostor za korupciju.

"Zatvorili smo veliki prozor za korupciju, arbitrarnost i diskreciono pravo više ne postoji", naglasila je Brnabić i istakla da se tako država bori i protiv sive ekonomije.

Ona je zahvalila USAID, NALED-u i timu Vlade Srbije koji je radila na toj zahtevnoj reformi skoro dve godine.

Brnabić ističe da je sistema za paušalno oporezivanje bio nepredvidiv i pun rizika za poslovanje preduzetnika, kao i da je tako funkcionisao decenijama.

To je bila bez sumnje jedna od najvećih prepreka za preduzetnike i stvaranje novih preduzetnika u Srbiji, rekla je premijerka.

Sada je, dodaje Brnabić, napravljen novi sistem, koji je transparentan i objektivan i potpuno transparentan i potpuno je promenjen sistem obračuna i plaćanja paušalnog poreza.

"Ranije su preduzetnici radili u takvom okruženju da nisu znali šta mogu da očekuju sutra", ukazala je ona.

Premijerka naglašava da je promenjen poslovni ambijent u Srbiji, u cilju jačanja MSP sektora i preduzetništva. Cilj je da se napravi pravni okvir koji će olakšati poštovanje propisa i omogućiti da državna uprava bude na usluzi građanima 24 sata dnevno tokom cele godine.

"Ovu reformu paušalnog oporezivanja ne bismo mogli da uradimo bez preduzetnika i da je zato važan javno - privatni dijalog", naglasila je premijerka.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija