Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: Asocijacija medija podnela predlog za izmenu Zakona, jer se fotografija trenutno podvodi pod umetničko delo i izdavače dovodi u situaciju da po isteku pet godina nemaju pravo korišćenja fotografije koja je, možda, i deo njihovih arhiva i čiju su upotrebu ranije već regulisali sa fotografima


Asocijacija medija, kao poslovno udruženje izdavača, novinskih agencija i informativnih portala, predlaže da se sadašnja posebna stopa PDV izdavačima štampanih i onlajn medija i agencijskih servisa, sa sadašnjih 10 odsto, smanji na pet odsto, izjavila je izvršna direktorka Asocijacije medija Dalila Ljubičić.

Veliko postignuće Asocijacije medija bilo je pre više godina, u vreme uvođenja PDV-a, kada je industriji štampanih medija i novinskih agencija, umesto opšte stope od 20 odsto, odobrena posebna stopa od osam odsto, koja je, u međuvremenu, povećana na 10 odsto, istakla je Ljubičić.

Govoreći o aktivnostima u prošloj i planovima u 2017.godini, Ljubičić je istakla da je Asocijacija medija podnela predlog za izmenu Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US).

"Sadašnji Zakon podvodi fotografiju pod umetničko delo i izdavače dovodi u situaciju da, po isteku pet godina, nemaju pravo korišćenja fotografije koja je, možda, i deo njihovih arhiva i čiju su upotrebu ranije već regulisali sa fotografima", objasnila je Ljubičić, napominjući da se, zbog toga, često vode sudski sporovi.

Asocijacija je nadležnom ministarstvu dala predlog kako da se ti problemi reše manjim zakonskim izmenama, rekla je Ljubičić, koja očekuje da Vlada Republike Srbije u roku od mesec dana razmatra izmene ovog Zakona.

Govoreći o izradi nove Medijske strategije, Ljubičić je naglasila da Asocijacija medija od Ministarstva kulture i informisanja traži da i ovog puta bude uključena u njenu izradu, zajedno sa partnerima iz medijske zajednice, jer se na sve njih i odnosi.

"Nije sve primenjivo iz Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011). Promenio se ambijent, privatizacija medija je dala neke pozitivne i neke negativne rezultate", ocenila je Ljubičić i predočila da ceo set stimulativnih mera za razvoj industrije štampanih i onlajn medija praktično nije primenjen.

Ljubičić je rekla i da će Asocijacija insistirati na daljem postojanju sistema projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa, ali u "unapređenoj varijanti".

Prema njenim rečima, izlaskom države iz vlasništva u medijima i uvođenjem projektnog sufinansiranja, smanjen je ukupan iznos koji država daje za medije, pa bi taj deo regulative trebalo unaprediti, kako bi jedan deo sredstava bio vraćen medijima.

"Neke indicije pokazuju da budžet za projektno sufinansiranje može biti povećan samo ako raste i budžet za kulturu", rekla je Ljubičić i ocenila da, u tom smislu, postoji veza, jer su kultura i informisanje u resoru istog ministarstva.

Izvor: Vebsajt Politika, 28.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija