Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu plaćaju svi koji su u 2013. godini ostvarili dohodak iznad 2,18 miliona dinara


Prosečna godišnja zarada u 2013. godini iznosi 728.496 dinara, na osnovu objavljenih podataka o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2013. godini ("Sl. glasniku RS", br. 6/2014).

Na osnovu objavljene prosečne godišnje zarade u 2013. godini, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno na iznos veći od 2.185.488 dinara.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 30.1.2014.