Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: Povećan je iznos PDV koji se refundira kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja odnosno staratelja – Realan rok za podnošenje zahteva je od 3. do 18. februara 2014. godine


Na osnovu usklađenih dinarskih iznosa iz Zakona o porezu na dodatu vrednost, objavljenih u Sl. glasniku RS br. 6/2014, od 1. februara 2014. godine pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, može se ostvariti do iznosa od 71.540 dinara (član 56b stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost).

Takođe, izmenjeni su limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja i staratelja (član 56b stav 2. tačka 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost). Da bi se ostvarilo pravo na refundaciju uslov je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od 981.120 dinara. Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od 23.914.800 dinara.

Kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe može da ostvari refundaciju PDV u iznosu PDV koji je sadržan u vrednosti fiskalnog računa za kupljenu hranu i opremu za bebe, a najviše u iznosu do 40.880 dinara, a od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe, u iznosu do 30.660 dinara. Dakle, ukupan iznos koji se može ostvariti po osnovu refundacije PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe iznosi 71.540 dinara.

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za nabavke izvršene od 1.1.2013. godine imaju roditelji i staratelji koji prošle godine nisu zaradili više od 81.760 dinara mesečno. Uslov je i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 23,9 miliona dinara.

Zakonski rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je od 1. do 15. februara 2014. godine. Međutim, s obzirom na to da rok pada u vreme vikenda odnosno praznika, rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe se pomera, shodno Zakonu o opštem upravnom postupku. Realan rok za podnošenje zahteva je od 3. do 18 februara 2014. godine. U tom periodu, moći će da se podnose zahtevi za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva.

Korisničko uputstvo u vezi sa refundacijom PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe  (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 30.1.2014.