Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 3. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 30. JANUARA 2014. GODINE


Ustavni sud je na 3. sednici odlučio o 2 predmeta, a u predmetu Už-5536/2010 nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredaba Glave druge, Odeljka 5. tačke 1) rečenica druga i peta i tač. 2) i 4) i Odeljka 6. tačke 1) i tačke 4) rečenica prva, druga i treća Opšteg obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (Kodeksa ponašanja emitera) - ("Službeni glasnik RS", broj 63/07). (predmet IUo-8/2008)

- utvrdio da Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u katastru zemljišta za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija ("Službeni glasnik RS" broj 94/11), nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedene Uredbe. Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu, odložio objavljivanje ove Odluke u "Službenom glasniku Republike Srbije" za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUo-870/2012)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 30.1.2014.