Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU RAZVOJA VOJVODINE OD 2014. DO 2020. GODINE


Javna rasprava o Programu razvoja Vojvodine od 2014. do 2020. godine završena je u Novom Sadu. Za sprovođenje tog programa je predviđeno investiranje 900 miliona evra, saopštio je Sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Vojvođanski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski rekao je tom prilikom da se dokumentom definišu prioriteti Vojvodine u narednih sedam godina i prilagođavanje propisa standardima Evropske unije.

"Ovaj dokument treba da nam omogući da prevedemo na njihov jezik šta želimo da uradimo u tom periodu i odlučili smo se za četiri prioriteta - ljudske resurse, razvijanje infrastrukture, održiv ekonomski rast i razvoj institucija", kazao je Bugarski.

Nacrt Programa je predstavljen u svim većim gradovima Vojvodine.

Jedan od njegovih delova je da sve lokalne samouprave u Vojvodini moraju do 1. januara 2015. godine imati strategiju razvoja i definisane ciljeve jer će od sledeće godine početi "projektno budžetiranje".

Direktorka Agencije za regionalni razvoj Vojvodine Valentina Ivanić rekla je da će se raditi na izjednačavanju regionalnog razvoja, te da četiri prioriteta i 24 mere koje je predložila Vlada Vojvodine, treba tome da doprinesu.

Narednih dana biće analizirane primedbe, predlozi i sugestije svih učesnika u javnoj raspravi i sačinjen izveštaj.

Sekretarijat koji je nosilac izrade dokumenta, pozvao je zainteresovane da putem obrazaca na njihovom internet sajtu daju predloge za unapređenje Programa, posle čega će tekst Nacrta Programa ući u skupštinsku proceduru.

Izvor: RTV