Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 9 OD 30.1.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE, OBRASCU I SADRŽAJU SERTIFIKATA I POTVRDA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ ROBE DVOSTRUKE NAMENE
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE, PRUŽENOJ BROKERSKOJ USLUZI I TEHNIČKOJ POMOĆI
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM SREDSTVIMA ZA USPORAVANJE SAOBRAĆAJA NA PUTU
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU PLOČE SA RASPOREDOM RADNOG VREMENA, KAO I O OBRASCU ZAPISA O SATIMA ODMORA POMORACA
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA
 • PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI POMORACA
 • PRAVILNIK O MERNIM SISTEMIMA ZA KOMPRIMOVANA GASOVITA GORIVA ZA VOZILA
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE TROŠKOVA STRUČNE KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINOGRADARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR
 • PRAVILNIK O LICENCAMA ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
 • PRAVILNIK O LICENCAMA ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM
 • ODLUKA O KOORDINIRANOM SPROVOĐENJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, RASPISANIH ZA 16. MART 2014. GODINE
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 16. MART 2014. GODINE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U ŠKOLI
 • STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA „METOHIJA” KOSOVSKA MITROVICA ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD U PRIVREDNO DRUŠTVO ZA OBNOVLJIVE IZVORE ELEKTRIČNE ENERGIJE „EPS OBNOVLJIVI IZVORI” D.O.O. BEOGRAD
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA, RADI IZGRADNJE JELAŠNIČKOG KOLEKTORA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA ULICE U BAJINOJ BAŠTI
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA SAOBRAĆAJNICE – IBARSKE MAGISTRALE, NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZGRADNJE DVOKOLOSEČNE PRUGE BEOGRAD – NOVI SAD – SUBOTICA – GRANICA MAĐARSKE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA VODOVODA, RADI IZGRADNJE I POVEZIVANJA VODOVODNE MREŽE NA TERITORIJI GRADA UŽICE I OPŠTINE ČAJETINA
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-330/2013-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-00444/2013-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-446/2013-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-451/2013-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-452/2013-01
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-16/2014-01
Izvor: Paragraf Lex