Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • AŽURNO DANA 31.1.2014. GODINE

DRUGI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ODRŽANOM U BEOGRADU DANA 20.11.2013. GODINE

NEMOGUĆNOST ZASNIVANJA NOVOG RADNOG ODNOSA U ŠKOLI SA LICEM KOJE JE STEKLO STRUČNI NAZIV NASTAVNIK MUZIČKE KULTURE I ŠESTI STEPEN STRUČNE SPREME

Izvor: Paragraf Lex