Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • LISTE HEMIJSKIH SUPSTANCI KOJE TRETIRA KONVENCIJA O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU, USKLAĐENE SA KOMBINOVANOM NOMENKLATUROM EU ZA 2014. GODINU (Ažurirano 1.1.2014. godine)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 3. FEBRUARA 2014. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA LOLA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013 i 8/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2011, 67/2011, 74/2011, 50/2012, 52/2013, 91/2013 i 8/2014)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA I NASTAVNIH SREDSTAVA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013 i 8/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MESTA BOJA NA ČOKEŠINI I SEDAM NADGROBNIH SPOMENIKA U ČOKEŠINI ZA ZNAMENITO MESTO ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MESTA STRELJANJA I DVA SPOMENIKA KOD STARE ŽELEZNIČKE STANICE U MAČVANSKOM PRNJAVORU ZA ZNAMENITO MESTO ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PARKA PRIJATELJSTVA U NOVOM BEOGRADU ZA ZNAMENITO MESTO ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMENIKA VOJVODI VUKU POPOVIĆU U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU UMANJIVANJA NETO PRIHODA ZAPOSLENOG U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013 i 8/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013 i 8/2014)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011, 66/2011, 14/2012, 94/2012, 97/2012, 102/2012, 120/2012, 12/2013, 39/2013, 56/2013, 109/2013, 115/2013 i 8/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTARA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA, KAO I O VRSTAMA PODATAKA, NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA TOPOGRAFIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • PRAVILNIK O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU "VAN DOHVATA RUKE" PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013 i 8/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I KRITERIJUMIMA O IZUZIMANJU OD OBAVEZE VRŠENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 5/2014 - ispr. i 8/2014)
 • UKAZ O RASPUŠTANJU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • UREDBA O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012 i 8/2014)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NACIONALNE POLITIKE UPRAVLJANJA VAZDUŠNIM PROSTOROM REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014)
Izvor: Paragraf Lex