Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2021. GODINI: Posebnu naknadu za zelene kilovate plaćaće i socijalno ugroženi potrošači


Posebnu naknadu za zelene kilovate koja je Uredbom o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2021. godini ("Sl. glasnik RS", br. 152/2020) uvećana više od 4,6 puta, sa 0,093 na 0,437 dinara po kilovat-času, plaćaće i socijalno ugroženi potrošači u Srbiji. Odnosno, oni koji inače imaju pravo na besplatne kilovate struje i određenu količinu gasa. Oko 70.000 njih koji su ostvarili pravo na ovu pomoć.

Iako je, dakle, reč o najsiromašnijem delu stanovništva i država ih poslednjih godina kroz Uredbu o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015, 48/2016 - dr. pravilnik, 88/2016 - dr. pravilnik, 49/2017 - dr. pravilnik, 104/2017 - dr. pravilnik, 36/2018 - dr. pravilnik, 59/2018, 88/2018 - dr. pravilnik, 34/2019 - dr. pravilnik, 82/2019 - dr. pravilnik, 76/2020 - dr. pravilnik i 144/2020 dr. pravilnik) pomaže, s druge strane u obavezi su da plaćaju stavke poput ove, kojom se stimulišu domaći i strani investitori da još više grade i proizvode zelene kilovate koje potom po značajno višim cenama od EPS-ove struje iz uglja isporučuju istom tom javnom preduzeću.

Pošto "Elektroprivreda Srbije" ne može sama finansijski da podnese taj trošak i plati investitorima ovu zelenu struju, to čini preko računa svih građana. Pa i onih najsiromašnijih.

Izvor upućen u ove prilike kaže da najsiromašniji nisu izuzeti iz ove naknade i da i na njihovim računima stoji izdvajanje za obnovljive izvore energije jer nigde uredbom ni zakonom ne piše da se njima taj trošak ne zaračunava.

Tako da će i oni pored redovnog poskupljenja struje najavljenog za 1. februar, od 3,4 odsto, imati u januaru i ovu stavku za zelene kilovate.

U EPS-u nisu direktno odgovorili na pitanje da li i najsiromašniji građani moraju da plaćaju ovu naknadu, već umesto toga odgovaraju da je po Uredbi o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, (naknada za OIE sastavni deo računa za električnu energiju, odnosno mesečne obaveze).

A da po Uredbi o energetski ugroženom kupcu, ugroženi kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze iz računa za električnu energiju na sledeći način. Za domaćinstvo s jednim članom od 120 kilovat-časova mesečno, s dva i tri člana od 160 kilovata mesečno, za domaćinstva sa četiri i pet članova od 200 kilovata mesečno. Dok za domaćinstva sa šest i više članova od 250 kilovat-časova.

U ovom javnom preduzeću još dodaju da se mesečni račun za električnu energiju umanjuje za iznos utvrđen množenjem navedene količine kilovat-časova sa cenom više dnevne tarife iz zelene zone za potrošače iz kategorije široka potrošnja s dvotarifnim merenjem, uvećanom za 10 procenata.

Na primer, prema važećem cenovniku, cena jednog kilovat-časa u višoj tarifi zelene zone iznosi 6,196 dinara. Kada se ta cena uveća 10 odsto, ona iznosi 6,8156 dinara. To znači da se račun domaćinstva sa šest članova umanjuje za 1.703,9 dinara.

Inače, pravo na besplatne kilovate bez podnošenja zahteva direktno ostvaruju primaoci socijalne pomoći i dečjeg dodatka. Besplatne kilovate godišnje u proseku koristi oko 70.000 najugroženijih. A moglo bi i tri puta više. Povlastice za gas važe u grejnoj sezoni i njih je u oktobru koristilo samo 36 domaćinstava.

Povlastice za struju važe jednu kalendarsku godinu, pa svi koji ostvaruju to pravo već moraju pripremati novi zahtev kako bi im od januara ponovo stizali umanjeni računi. Pravo na umanjenje računa za struju neće imati samo energetski ugroženi kupci koji troše 6,5 puta više struje od predviđene uredbom. Oni koji još nisu podneli zahtev za ovaj vid olakšica moraju da, osim zahteva, prilože lične podatke o svim članovima porodice, da li su na redovnom školovanju, zaposleni ili ne, visinu prihoda, podatke o stambenom prostoru koji koriste i da li se status ugroženog kupca odnosi na struju ili gas. Potreban je i dokaz iz katastra iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti, uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja. Preduslov da dobiju besplatne kilovate struje i kubike gasa je da su im svi raniji računi uredno plaćeni, odnosno da nemaju bilo kakva dugovanja. Važno je znati i da, ako neko za jedan mesec prebaci određeni limit besplatnih kilovata, u narednom obračunskom periodu može ostvariti umanjenje racionalnijom potrošnjom.

Ove godine pravo na besplatnu struju imalo je jednočlano domaćinstvo s prihodima koji ne prelaze 14.571,74 dinara, sa dva i tri člana koji mesečno ne zarađuju ukupno više od 21.216,14 dinara, za porodice sa četiri i pet članova do 27.856,18 dinara, sa šest i više članova do 35.030,72 dinara.

To je uredba koju je donela Vlada Republike Srbije i to se primenjuje u čitavoj Srbiji. Neko pređe cenzus pa ne ostvari pravo. EPS i "Srbijagas" dobijaju gotove spiskove i umanjuju račune.

Inače, budžetom za 2021. godinu predviđeno je da se za zaštitu energetskih kupaca u skladu s Uredbom o energetski ugroženom kupcu izdvoji 1,3 milijarde dinara, što je manje nego ove godine.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 25.12.2020.
Naslov: Redakcija