Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA: Akcize na cigarete biće u 2017. godini povećane za 2,28 dinara i po paklici će iznositi 64 dinara. Novi kalendar akcizne politike utvrđuje da se do 2020. godine svakih šest meseci specifična akciza na duvan povećava za 1,5 dinar. Obavezno isticanje аkciznih markica na kafi počeće da se primenjuje od 1. januara 2018. godine


Akcize na cigarete biće u 2017. godini povećane za 2,28 dinara i po paklici će iznositi 64 dinara, utvrđeno je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 28. decembra 2016. godine.

Cilj ovog Zakona je dalja harmonizacija akcizne politike sa standardima EU, posebno kada je reč o cigaretama, u cilju smanjenja sive ekonomije u prometu akciznih proizvoda, posebno duvanskih.

Od 2017. do 2020. godine na svakih pola godine akciza će biti povećana za dinar i po.

Precizirano je donošenje srednjoročnog plana postepenog povećavanja akciznog opterećenja u periodu od 2017. do 2020. godine, kroz povećanje specifične komponente akcize svakih šest meseci u tom period.

Od 1. januara ne predviđa se povećanje iznosa akzice na alkoholna pića već će se krajem januara 2017. godine, u skladu sa Zakonom, izvršiti redovno godišnje usklađivanje iznosa akcize na alkoholna pića sa indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Takođe, akciza na kafu od 1. januara se neće menjati, već će se krajem januara 2017. uskladiti sa indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Prema Zakonu obavezno isticanje akciznih markica na kafi počeće da se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

Od 1. januara ne predviđa se ni povećanje akciza na pojedine derivate nafte već se će krajem januara vršiti redovno godišnje usklađivanje iznosa akcize na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas sa indeksom potrošačkih cena u 2017. godini.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.12.2016.
Naslov: Redakcija