Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. JANUARA 2017. NOVI BROJ RAČUNA ZA UPLATU NAKNADE TROŠKOVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE


Uprava za javne nabavke objavila je na svom vebsajtu obaveštenje o promeni broja računa za uplatu naknade troškova za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Novi broj računa, odnosno poziv na broj koji će važiti od 1. januara 2017. godine, su:

Broj računa: 840-0000030976845-55
Poziv na broj: 97/18412000401410742321

 

Stručni ispit za službenika za javne nabavke se organizuje po pravilu jednom mesečno za najmanje 15 prijavljenih kandidata. U toku jednog meseca može biti određeno više termina za održavanje ispita koji se popunjavaju prema redosledu prijava za polaganje ispita. Termine i mesto održavanja ispita Uprava za javne nabavke objavljuje na svojoj internet stranici.

Prijava za polaganje ispita Upravi za javne nabavke podnosi se na obrascu prijave ispita, koji se može preuzeti na stranici:

http://www.ujn.gov.rs/ci/sluzbenik/ispit.html

 Uz prijavu za polaganje ispita kandidat podnosi dokaz o plaćenim troškovima polaganja ispita koji iznose 1.000,00 dinara, a elementi za popunjavanje naloga za uplatu su:

- Svrha uplate: Naknada troškova za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

- Primalac: Uprava za javne nabavke

- Broj računa: 840-0000030976845-55

- Poziv na broj: 97/18412000401410742321

Popunjena i potpisana Prijava za polaganje ispita sa dokazom o plaćenoj naknadi za polaganje ispita se podnosi (poštom) na adresu:

Uprava za javne nabavke, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Izvor: Vebsajt Uprave za javne nabavke, 28.12.2016.
http://www.ujn.gov.rs/ci/news/story/339/%D0%92%D0%90%D0%96%D0%9D%D0%9E+%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%95%D0%8A%D0%95.html