Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI: Uređuje se materija koja se odnosi na etiku i etičko ponašanje u naučnoistraživačkom radu i obrazuje Odbor za etiku u nauci


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. decembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, koji predviđa obrazovanje Odbora za etiku u nauci.

Tim Zakonom se po prvi put uređuje materija koja se odnosi na etiku i etičko ponašanje u naučnoistraživačkom radu i obrazuje se Odbor za etiku u nauci.

Nacionalni savet donosi Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu koji definiše principe integriteta u naučnoistraživačkom radu u cilju očuvanja dostojanstva profesije, razvijanja i unapređivanja moralno-etičkih vrednosti, zaštite vrednosti znanja i uvažavanja i podizanja svesti o odgovornosti istraživača u naučnoistraživačkom radu.

Radi praćenja i sprovođenja normi Kodeksa, Ministarstvo obrazuje Odbor za etiku u nauci koji ima predsednika i 12 članova, iz reda istraživača u zvanju naučnog savetnika i redovnog profesora univerziteta i akademika.

U Odbor za etiku u nauci ministar imenuje po šest članova na predlog Zajednice instituta Srbije i Konferencije univerziteta Srbije, a jednog člana predlaže Srpska akademija nauka i umetnosti.

Odbor za etiku u nauci donosi poslovnik o radu kojim se uređuje postupak i način odlučivanja u slučaju narušavanja pravila dobre 21 naučne prakse, utvrđene Kodeksom ponašanja u naučnoistraživačkom radu, kao i druga pitanja od značaja za rad Odbora za etiku u nauci.

Odbor je, kada utvdi kršenja pravila i normi Kodeksa ponašanja, ovlašćen da izriče javnu opomenu, donose zaključak o pokretanju postupka za oduzimanje istraživačkog, odnosno naučnog zvanja, predloži zabranu učešća u radu tela koja su zadužena za staranje o kvalitetu naučnoistraživačkog rada.

Odbor takođe predlaže zabranu korišćenja sredstava za nauku i istraživanje opredeljena prema propisima o naučnoistraživackoj delatnosti, na projektima Ministarstva, za period od pet godina.

U zakonu je mesto našla i odredba prema kojoj Kodeks definiše principe integriteta u naučnoistraživačkom radu u cilju očuvanja dostojanstva profesije, razvijanja i unapređivanja moralno - etičkih vrednosti, zaštite vrednosti znanja i uvažavanja i podizanja svesti o odgovornosti istraživača u naučnoistraživačkom radu, uz poštovanje principa akademske čestitosti.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija