Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE: Kancelarija za upravljanje javnim nabavkama usklađuje aktivnosti utvrđene Zakonom, preduzima mere i radnje u cilju pružanja pomoći i sprovođenja obnove, obavlja potrebne nabavke dobara i usluga, učestvuje u usklađivanju i usmeravanju rada drugih organa i organizacija, organizuje procenu potreba nakon elementarne i druge nepogode


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. decembra 2015. godine Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, kojim se uređuje postupak obnove i pružanje pomoći građanima i privrednim subjektima koji su pretrpeli materijalnu štetu usled elementarnih i drugih nepogoda.

Zakon propisuje da Kancelarija za upravljanje javnim nabavkama usklađuje aktivnosti utvrđene Zakonom, preduzima mere i radnje u cilju pružanja pomoći i sprovođenja obnove, obavlja potrebne nabavke dobara i usluga, učestvuje u usklađivanju i usmeravanju rada drugih organa i organizacija, organizuje procenu potreba nakon elementarne i druge nepogode...

Kancelarija će danom stupanja na snagu tog Zakona od Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja preuzeti zaposlene i postavljena lica, kao i prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

Vlada Republike Srbije je u objašnjenju navela da je, imajući u vidu da Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014, 64/2015 i 68/2015 - dr. zakon) prestaje da važi 31. decembra 2015. godine, te da državni programi obnove nisu realizovani niti će biti do tog datuma, potrebno uspostaviti delotvoran sistem i obezbediti nastavak sprovođenja usvojenih državnih programa obnove.

Državne programe pomoći i obnove donosi Vlada Republike Srbije na predlog Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.12.2015.
Naslov: Redakcija