Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TURIZMU: Očekuje se usvajanje Strategije razvoja turizma i 10 podzakonskih akata koji uređuju oblast turizma


U skladu sa Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015) do kraja 2015. godine ili početkom 2016. godine biće doneta Strategija razvoja turizma, kao i 10 pravilnika, koji uređuju ovu oblast, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim Ljajić.

Za građane je najvažniji Pravilnik o garanciji putovanja, čiji će cilj biti da se stane na put prevarama pojedinih turističkih agencija. Ovim Pravilnikom će se povećati iznosi osiguranja i garancija, te će minimalna bankarska garancija za putničku agenciju biti 300.000 evra.

"Svaki putnik će dobijati potvrde o osiguranju, da zna ko je dao garanciju, svako putovanje će biti posebno osigurano, čime se mogućnost prevare svodi na minimum", naglasio je Ljajić.

Ministar je naveo i da je Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015), na osnovu koje je sprovedena akcija dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, dala više nego dobre rezultate, te da će se akcija nastaviti već od 1. januara 2016. godine i da će trajati tokom cele godine.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 29.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija