Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO PRIVREDE IZRADILO NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA


Ministarstvo privrede izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji predviđa dopunu člana 287. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 - dr. zakon) koji uređuje obavezu otuđenja sopstvenih akcija. Naime, predložen je izuzetak da, u slučaju akcionarskog društva koje nije javno u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ukupna vrednost stečenih sopstvenih akcija društva, koje društvo može zadržati nakon isteka roka od tri godine od dana sticanja, ne može biti veća od 20% osnovnog kapitala.

Takođe, Nacrt zakona predviđa izmenu člana 288. važećeg zakona, koji uređuje način i postupak otuđenja sopstvenih akcija. Naime, stav 4. člana 288. važećeg zakona uređuje kao izuzetak da se pravo preče kupovine, ako je to pravo utvrđeno statutom, može ograničiti ili ukinuti samo odlukom skupštine koja je doneta tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara. Međutim, Nacrtom zakona predloženo je brisanje ovog stava, te uvođenje novog koji predviđa kao izuzetak da se pravo preče kupovine, u slučaju akcionarskog društva koje nije javno, može ograničiti ili ukinuti samo odlukom skupštine koja je doneta tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Konačno, Nacrt zakona predviđa da predložene odredbe stupe na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 29.12.2014.