Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENA DVANAESTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Usvojeno pet zakona – o energetici, o planiranju i izgradnji, o matičnim knjigama, o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakon o energetici, Zakon o izmenama Zakona o matičnim knjigama, Zakon o izmeni i dopuni Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole i Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II).

  • Novim Zakonom o energetici odreženo je da će se u Srbiji od 1. januara 2015. godine u potpunosti primenjivati sve mere iz Trećeg energetskog paketa EU za oblasti gasnog, elektroenergetskog sektora i obnovljivih izvora energije, čime Srbija postaje prva zemlja u region koja je primenila sve te odredbe.

Domaćinstava i mali kupci će moći da biraju snabdevače strujom i gasom, ali će imati i mogućnost garantovanog snabdevanja.

Biće zadržana zaštita za energetski ugrožene kupce i u narednoj godini za subvencionisanje ugroženih potrošača biće izdvojeno 700 miliona dinara za sve koji ne mogu da plaćaju struju i koji će dobiti besplatno od 120 do 240 kilovat sati struje mesečno i određene količine gasa.

Mali kupci električne enegrije prema novim odredbama zakona biće firme sa manje od 50 zaposlenih i godišnjim prihodom ispod 10 miliona evra, koji godišnje troše manje od 30.000 kilovat sati struje, a lista malih kupaca određivaće se svake godine do 31. marta.

Zakon takođe predviđa da firme koje troše više od 30.000 kilovat sati struje godišnje, od 1. jula naredne godine gube pravo na garantovano snabdevanje i biće u obavezi da pronađu snabdevača na tržištu.

Novina je i to što se uvodi i mogućnost ukidanja regulisanja cene struje za garantovano snabdevanje od 2017. godine, kupci će dobiti pravo na pristup podacima o tome koliko troše, dok će snabdevač biti u obavezi da uspostavi besplatne telefonske linije za obavestavanje kupaca.

Kada zakon stupi na snagu biće uvedene i osnove za praćenje tehničkog i komercijalnog kvaliteta snabdevanja strujom i gasom.

Agencija za energetiku jednom godišnje će, od 2017. objavljivati izveštaj o potrebi da se cena električne energije reguliše.

Pored snabdevanja struje "na malo", Zakonom se uvodi i delatnost snabdevanja na veliko, pa je stranim kompanijama data mogućnost da za to dobije licencu, bez obaveze da se registruje na teritoriji Srbije.

Država će moći da ima jednog ili više operatera distributivnog sistema električne energije, koji će morati da primenjuju iste tarife, a stvoreni su uslovi i za osnivanje i funkcionisanje berze eletrične energije.

  • Izmenama Zakona o planiranju i izgradnji ispravljaju se propusti u vezi sa odredbom koja se odnosi na doprinos za uređenje građevinskog zemljišta.
  • Izmene Zakona o matičnim knjigama će omogućiti potpunu automatizaciju sistema za vođenje tih dokumenata, koji su do sada vođeni isključivo u papirnom obliku u roku od dve godine.
  • Kada je reč o izmenama Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, njima se omogućava da se ne ruše objekti za koji je pokrenut postupak za upis prava svojine, do pravosnažnog okončanja postupka za upis prava svojine.
  • Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma Srbije i Evropske komisije o pravilima sprovođenja finansijske pomoći EU u okviru instrumenta pretpristupne pomoći IPA 2 uspostavlja pravni osnov za korišćenje sredstava koje je EK već odobrila Srbiji u okviru Akcionog programa za 2014. godinu i detaljo utvrđuje pravila korišćenja novog instrumenta predpristupne pomoći IPA 2 koji se odnosi na period od 2014. do 2020. godine.
Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije i Tanjug, 29.12.2014.