Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FUNKCIONALNA ANALIZA SVETSKE BANKE: Neprimeren uticaj na sudije prilikom donošenja odluka vrše izvršna vlast, te njihove kolege sudije i advokati


Izvršna vlast u Srbiji imala je oko sedam odsto pokušaja neprimerenih uticaja na sudije prilikom donošenja odluka, dok je 93 odsto uticaja došlo od njihovih kolega sudija, advokata, rođaka, prijatelja i biznismena, rekao je pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović.

Ovi podaci došli su iz odgovora samih sudija, koji su predstavljeni u Funkcionalnoj analizi Svetske banke, precizirao je Backović, upitan da li na odluku konkretnog sudije, u konkretnom predmetu, utiče zakonodavna ili izvršna vlast.

"U svakom slučaju, Ministarstvo pravde se zalaže za nezavisno sudstvo kao jednu od garancija od nepristrasnosti sudstva", naglasio je Backović ukazujući da su našim strateškim dokumentima o reformi pravosuđa predviđene aktivnosti koje su uperene ka isključenju mogućnosti neprimerenih uticaja na odluku u konkretnom predmetu i od strane drugih činilaca, osim od strane izvršne vlasti.

"Treba da se isključi mogućnost politizacije odluka, a sa druge strane kao balans tome Ustavom i zakonom predvidi konkretna sprovodljiva odgovornost za donošenje odluka, kako pojedinih sudija tako i sudstva u celini", rekao je Backović.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.11.2016
Naslov: Redakcija