Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Elektronsko izdavanje građevinskih dozvola počeće 1. januara 2016. godine


Od 1. januara 2016. godine će početi elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, pozivajući gradove i opštine da se na vrame pripreme s obzirom na to da neće biti pomeranje roka.

Predstavnici NALED-a, USAID-a i GIZ-a su poručili da će elektronske građevinske dozvole značajno ubrzati privlačenje investicija i doprineti ubrzanom razvoju lokalnih samouprava širom Srbije.

Mihajlović je na sastanku sa predstavnicima više od 100 gradova i opština u Klubu poslanika, rekla da će uvođenje elektronskih građevinski dozvola biti nastavak primene Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014 - dalje: Zakon) što će dodatno poboljšati mesto Srbije na listi Svetske banke o uslovima poslovanja.

- Zakon je zaživeo i gradovi i opštine za manje od mesec dana izdaju građevinske dozvole - rekla je Mihajlović dodajući da je to bio prvi korak i da sada lokalne samouprave treba da uvedu i elektronske građevinske dozvole.

Ona je pozvala gradove i opštine da na vreme donesu plansku dokumentaciju koja je neophodna za uspešnu primenu elektronskih dozvola.

Mihajlović je, takođe, preporučila gradovima i opštinama da obezbede građevinske inspektore s obzirom na to da pojedine nemaju nijednog inspektora za građevinarstvo, kao i da mogu da ih pronađu među postojećim zaposlenima u opštini i komunalnim preduzećema tako što će ih obučiti za posao građevinskih inspektora.

Izvor: Vebsajt Blic, 27.11.2015.
Naslov: Redakcija