Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Rok za nostrifikaciju diplome 90 dana, od dana prijema urednog zahteva. Pravni fakulteti nezadovoljni priznavanjem zvanja stečenih u inostranstvu. Biće ispisana napomena da njen vlasnik ne poznaje pravni sistem Srbije


Iako ne poznaju pravni sistem i zakone Republike Srbije, pravnicima koji su diplomirali u inostranstvu priznavaće se diploma bez dodatnih ispita. Isto će važiti i za istoričare, geografe, koji ne poznaju nacionalnu istoriju i geografiju. Na diplomi, priznatoj u ENIK/NARIK centru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stajaće zvezdica i fusnota - da njen vlasnik ne poznaje nacionalno pravo, istoriju, geografiju...

Protiv ovog novog pravila, koje je stiglo sa poslednjim izmenama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015 - dalje_ Zakon), pobunila se zajednica pravnih fakulteta, a na sednici Senata Univerziteta podržali su je i dekani nekih drugih fakulteta.

- Ovo bi mogao da bude veliki problem, jer na tržište rada uvodi diplome neproverenog kvaliteta, posebno sa fakulteta iz bivše SFRJ - kaže prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Iako bi ENIK/NARIK centar trebalo da angažuje profesore pri proceni vrednosti stranih diploma, prof. Avramović tvrdi da se sa profesorima iz oblasti prava još nisu konsultovali, a bliži se kraj roku u kome prvi zahtevi za priznavanje po Zakonu treba da budu rešeni.

ZORANA Lužanin kaže da je od početka rada ENIK/NARIK centra stiglo oko 600 zahteva za priznavanje diploma, a da će tokom decembra biti završena procedura za više od 100 diploma, u okviru zakonskog roka od 90 dana. Baza podataka biće javna i svima dostupna.

U Ministarstvu, sa druge strane, opravdavaju "diplome sa fusnotom" i kažu da se u ENIK/NARIK centru potvrđuje verodostojnost diplome, a na poslodavcima je da li će da zaposle pravnika koji ne poznaje zakone Republike Srbije.

- Pa prema toj logici trebalo bi da ne priznamo diplomu Pravnog fakulteta sa Kembridža - kaže prof. dr Zorana Lužanin, državni sekretar u Ministarstvu. - Ako ta osoba bude želela da radi u sudu, neka polaže dodatne ispite. To polaganje treba da organizuju pravni fakulteti, ali to još nisu uradili.

Sa druge strane, prof. Avramović kaže da bi pravnik sa diplomom Kembridža u svakoj drugoj zemlji morao da polaže dodatne ispite, jer se zakonodavstvo razlikuje.

- Kada završite Pravni fakultet u Beogradu, u većini zemalja morate iz početka da studirate da biste tamo radili kao pravnik. Najblaža je Grčka, koja nas tretira kao da smo članica EU, pa je razlika samo pet ispita. I niko u okruženju ne priznaje diplome pravnika iz drugih država - napominje prof. Avramović.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 28.11.2015.
Naslov: Redakcija