Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa predviđena bolja primena propisa i rasterećenje sudova kroz uspostavljanje efikasnog i održivog sistema rešavanja sporova putem medijacije – posredovanja


Jedan od prioriteta koji su postavljeni u Nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine i Akcionom planu za njeno sprovođenje, je rasterećenje sudova kroz uspostavljanje efikasnog i održivog sistema rešavanja sporova putem medijacije – posredovanja, izjavio je ministar pravde, Nikola Selaković.

On je, učestvujući na Drugoj godišnjoj konferenciji Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, naveo da se takav sistem posredovanja može ostvariti kroz unapređenje normativnog okvira i sprovođenje postupka standardizacije i akreditacije osnovnih i specijalizovanih programa obuke posrednika.

To je moguće učiniti i kroz izdavanje dozvola za posredovanje na osnovu unapred jasno definisanih kriterijuma i formiranjem Registra posrednika, kao i kroz promociju alternativnih metoda rešavanja sporova.

U maju 2014. godine usvojen je Zakon o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014 - dalje: Zakon), koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine.

Ovim zakonskim rešenjem predviđeno je vođenje Registra posrednika kao javne centralne elektronske baze podataka, te se kontakt podaci posrednika javno objavljuju na sajtu Ministarstva pravde kako bi se građanima omogućio širok i lak pristup kontakt informacijama.

Do novembra 2015. godine u taj registar upisano 227 posrednika.

Posrednik je dužan da Ministarstvu podnese godišnji izveštaj o obavljenim posredovanjima koji sadrži podatke o vrsti spornog odnosa, mestu u kojem je sproveden postupak posredovanja i načinu okončanja postupka posredovanja, uz poštovanje načela poverljivosti.

Pored izdavanja dozvola za posredovanje, aktom Ministarstva utvrđen je i Program osnovne obuke, dok se program specijalizovane obuke utvrđuje posebnim aktom strukovnog udruženja za određenu oblast, uz saglasnost Ministarstva.

Ministarstvo je izdalo dozvole za sprovođenje obuke za posrednike za četiri organizacije, kako osnovne obuke, tako i specijalizovane obuke u slučajevima diskriminacije, porodične medijacije, medijacije u slučajevima zlostavljanja na radu – mobinga, napredne veštine komunikacije i pregovaranja, posredovanja u privrednim sporovima, u stečajnom postupku i u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja.

U narednom periodu neophodno je da se izradi program mera promocije posredovanja kao alternativnog načina rešavanja sporova, koji bi obuhvatao dalje upoznavanje stručne i opšte javnosti sa novinama Zakona, u cilju podizanja svesti o medijaciji kao alternativnoj metodi rešavanja sporova, naveo je ministar.

Odredbe Etičkog kodeksa posrednika ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)  propisuju da posrednik svojim ličnim angažovanjem unapređuje praksu posredovanja, saradnju među posrednicima i stručnjacima iz drugih oblasti, koje su od značaja za posredovanje, i afirmiše postupak posredovanja kao pogodan način mirnog rešavanja sporova na profesionalan, istinit i dostojanstven način.

Predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, Blažo Nedić, rekao je da bi bilo dobro da se na državnom nivou usvoje preporuke da pre sudskog postupka spor pokuša da se reši na miran način, odnosno medijacijom.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 28.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija