Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Javne nabavke često neekonomične. Potrebno je podići nivo kvaliteta pregovaranja kod naručioca sa tendera i "ukrupniti" javne nabavke, kako bi se dobio popust na cenu, zbog količine, a da se time ne ugrožava konkurencija


Iako do sada Državna revizorska institucija nije radila reviziju svrsishodnosti javnih nabavki, u dosta slučajeva utvrđeno je da nije bilo ekonomičnosti i efikasnosti u tim procesima, izjavio je direktor DRI, Radoslav Sretenović.

Na otvaranju regionalne konferencije o svrsishodnosti javnih nabavki, Sretenović je ukazao i da je utvrđeno da mnogi ugovoreni radovi, koji su plaćeni, uopšte nisu izvedeni, ili da oprema nije isporučena.

Kao primer naveo je beogradsko javno preduzeće "Infostan", gde je revizijom utvrđeno da je 2012. godine za novi informacioni sistem plaćeno 188 miliona dinara, a da pojedini delovi tog sistema nikad nisu uključeni, pa se i danas radi na starom.

Republička direkcija za imovinu je, što je utvrđeno revizijom za 2012. godinu, platila 71 milion dinara za informacioni sistem, koji nikad nije isporučen.

Ističe da su, u mnogim slučajevima revizije, utvrdili da su odgovorna lica u javnim preduzećima i državnim institucijama odobravala radove po najvišoj ponuđenoj ceni, iako je bilo onih koji su to isto nudili osam puta jeftinije.

Mnogi radovi nikada nisu izvršeni, a plaćeni su, rekao je Sretenović.

Navodi i slučaj kada su u jednoj reviziji utvrdili da je plaćeno 9,6 miliona dinara za nadogradnju informacionog sistema, samo na osnovu naloga odgovornog lica, a ti radovi nikad nisu obavljeni.

Sretenović smatra da je zato potrebno podići nivo kvaliteta pregovaranja kod naručioca sa tendera, da oni "budu inteligentniji", kao i da je potrebno "ukrupniti" javne nabavke, kako bi se dobio popust na cenu, zbog količine, a da se time ne ugrožava konkurencija.

Direktorka Fonda za otvoreno društvo, Jadranka Jelinčić, ukazala je na činjenicu da se u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, u oblasti javnih nabavki, pregovara ne samo o Poglavlju 5, nego su sa tim povezana i poglavlja 8 (zaštita konkurencije) i 23 (pravosuđe).

Do danas nismo uspeli da u praksi obezbedimo da taj algoritam 5-8-23 funkcioniše, još uvek nismo našli rešenje da učinimo efikasnim povezanost sistema javne nabavke-zaštita konkurencije-sudska zaštita, upozorila je Jelinčićeva.

Izvor: Vebsajt RTS, 27.11. 2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija