Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTVRĐEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA KAZAHSTANOM: Ugovor će se primenjivati u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren i na poreze na imovinu koja se poseduje u svakoj poreskoj godini koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu


Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)

• Ugovor će se primenjivati u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren i na poreze na imovinu koja se poseduje u svakoj poreskoj godini koja počinje 1. januara ili posle 1. januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu •

Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu(dalje: Ugovor).

Podsećamo, da je Ugovor potpisan u Aštani, 28. avgusta 2015. godine.

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015), kao i tekst Ugovora, objavljeni su 26. novembra 2015. godine.

O navedenom će, diplomatskim kanalima biti obaveštena kazahstanska strana.

S tim u vezi, shodno članu 30. (Stupanje na snagu) Ugovora, Ugovor će stupiti na snagu datumom slanja diplomatskim putem, poslednjeg od pismenih obaveštenja kojim država ugovornica(u konkretnom slučaju, Kazahstan) obaveštava da je okončala unutrašnji postupak za stupanje na snagu ovog ugovora, o čemu će zaintresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

Ugovor će se primenjivati u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren i na poreze na imovinu koja se poseduje u svakoj poreskoj godini koja počinje 1. januara ili posle 1. januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, kao i početka njegove primene, u posebnom tekstu, objavićemo komentar najznačajnijih odredaba Ugovora.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 29.11.2015.