Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTVRĐEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA NORVEŠKOM: Ugovor će stupiti na snagu datumom diplomatske note kojom norveška strana obaveštava o okončanju postupka predviđenog norveškim unutrašnjim zakonima za stupanje na snagu Ugovora


Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (u daljem tekstu, Ugovor).

Podsećamo, da je Ugovor potpisan u Oslu, 17. juna 2015. godine.

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015), kao i tekst Ugovora, objavljeni su 26. novembra 2015. godine.

O navedenom će, diplomatskim kanalima biti obaveštena norveška strana.

S tim u vezi, shodno članu 28. (Stupanje na snagu) Ugovora, Ugovor će stupiti na snagu datumom diplomatske note kojom norveška strana obaveštava o okončanju postupka predviđenog norveškim unutrašnjim zakonima za stupanje na snagu Ugovora, o čemu će zaintresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

Odredbe Ugovora primenjivaće se u odnosu na poreze na dohodak koji je ostvaren u svakoj poreskoj godini koja počinje prvog januara ili posle prvog januara kalendarske godine koja neposredno sledi godinu u kojoj Ugovor stupa na snagu.

Posebno napominjemo, da kada Ugovor počne da se primenjuje, u bilateralnim ekonomskim odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške prestaće da se primenjuje Sporazum između SFR Jugoslavije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Protokolom ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovoriˮ broj 9/85).

Nakon stupanja Ugovora na snagu, kao i početka njegove primene, u posebnom tekstu, objavićemo komentar najznačajnijih odredaba Ugovora.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 29.11.2015.