Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Predviđeno uvođenje lica koja se bave poštanskim saobraćajem u krug obveznika, uvođenje jedinstvenog registra sefova koje će voditi Narodna banka Srbije, kao i uvođenje licence za ovlašćena lica i njihove zamenike


Dana 18.10.2019. godine Vlada Republike Srbije je utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i isti uputila Narodnoj skupštini, radi usvajanja.

Predlogom zakona se implementiraju odredbe tzv. Pete direktive EU o zabrani upotrebe finansijskog i nefinansijskog sistema u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma i FATF preporuke.

Najznačajnije izmene se odnose na uvođenje lica koja se bave poštanskim saobraćajem u krug obveznika, uvođenje jedinstvenog registra sefova koje će voditi Narodna banka Srbije (počev od 1. juna 2020. godine), kao i uvođenje licence za ovlašćena lica i njihove zamenike (počev od 1. januara 2021. godine).

Stručni ispit će organizovati Uprava za sprečavanje pranja novca. Takođe, član 48 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), koji se odnosi na primenu jednakih standarda na nivou grupe je pretrpeo izmene na način sto su unete odredbe Odluke o smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma od strane obveznika kod kojih Narodna banka Srbije sprovodi nadzor (dopunjene i izmenjene u avgustu 2019. godine).

U skladu sa Predlogom zakona, obveznici su dužni da svoja interna akta usklade do 1. maja 2020. godine.

Izvor: Redakcija, Milunka Milanović, 29.10.2019.