Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKATI: Sertifikaciona tela za kvalifikovani elektronski potpis, mogu da izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate u skladu sa uslovima iz akata donetih na osnovu prethodno važećeg propisa i posle roka za usklađivanje sa novim zakonom (27. oktobar 2018. godine), sve dok nadležno ministarstvo ne izvrši sve neophodne provere i ne utvrdi da su navedena tela propisno uskladila svoje poslovanje


Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija doneo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018) koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 81/2018 od 26. oktobra 2018. godine, a kojim je određeno da sertifikaciona tela za kvalifikovani elektronski potpis, registrovana po prethodno važečem Zakonu o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004), mogu da izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate u skladu sa uslovima iz prethodno važećih propisa i posle roka za usklađivanje sa novim zakonom (27. oktobar 2018. godine), sve dok nadležno ministarstvo ne izvrši sve neophodne provere i ne utvrdi da su navedena tela propisno uskladila svoje poslovanje.

Naime, članom 73. stav 5. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronsoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)
propisano je da su sertifikaciona tela za izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa dužna da u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (27. oktobar 2018. godine) usklade svoje poslovanje sa odredbama tog zakona i dostave Ministarstvu izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti koje na osnovu ocene usaglašenosti utvrđuje da je kvalifikovani pružalac usluge uskladio svoje poslovanje sa zakonom. Prema članu 34. Zakona, izveštaj o oceni usaglašenosti vrši akreditovano telo za ocenu usaglašenosti, a prema članu 35. Zakona, ukoliko je iz datog izveštaja i dostavljenih dokaza utvrđeno da pružalac usluge ispunjava tražene uslove, Ministarstvo vrši upis u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja. U prelaznim odredbama Zakona u članu 73. stav 6. propisano je da Ministarstvo vrši ocenjivanje usaglašenosti iz člana 34. ovog zakona do akreditacije prvog tela za ocenjivanje usaglašenosti.

U prethodno važećem članu 30. Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata, koji se ovim pravilnikom menja, bilo je propisano da se smatra da kvalifikovani elektronski sertifikati za elektronski potpis izdati pre 27. oktobra 2018. godine u skladu sa prethodno važećim propisima, ispunjavaju uslove propisane za kvalifikovane elektronske sertifikate za elektronski potpis do isteka naznačenog roka u izdatom sertifikatu. To znači da bi sertifikati izdati po prethodno važećim propisima bili validni i važili pun vremenski period ako su izdati pre roka za usklađivanje poslovanja pružalaca usluga sa novim zakonom, odnosno pre 27. oktobra 2018. godine. Međutim, kako do ovog trenutka u Republici Srbiji nije akreditovano nijedno telo za ocenu usaglašenosti, a uzimajući u obzir složenost postupka ocene usaglašenosti i vremena koje je potrebno za sprovođenje tog postupka, kao i činjenicu da Ministarstvo mora prethodno da utvrdi da li su novi uslovi ispunjeni, mogla bi da nastane nesigurnost u pogledu pravnog statusa sertifikata koji su izdati nakon 27. oktobra 2018. godine, a za koje nije do tog datuma bilo utvrđeno da ispunjavaju uslove iz novog propisa. To bi praktično značilo da pružaoci usluga posle 27. oktobra 2018. godine ne bi mogli da izdaju sertifikate pre nego što se utvrdi usklađenost sa novim zakonom, pri čemu bi postojala mogućnost da se postupak ocene usklađenosti produži usled gore navedenih razloga.

Radi prevazilaženja eventualnih nejasnoća u tumačenju i izbegavanja pravne nesigurnosti u pogledu validnosti kvalifikovanih elektronskih sertifikata, usvojene su izmene navedenog pravilnika tako što je predviđeno da sertifikaciona tela za kvalifikovani elektronski potpis, mogu da izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate u skladu sa uslovima iz akata doneti na osnovu prethodno važećeg propisa i posle roka za usklađivanje sa novim zakonom (27. oktobar 2018. godine), sve dok nadležno ministarstvo ne izvrši sve neophodne provere i ne utvrdi da su navedena tela propisno uskladila svoje poslovanje.

Izvor: Redakcija, Milan Vojvodić, 29.10.2018.