Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČETAK TREĆE SEDNICE DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI - Na dnevnom redu više predloga zakona o: uređenju sudova, policiji, izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, bezbednosti saobraćaja na putevima, detektivskoj delatnosti, privatnom obezebeđenju, zaštiti od požara i sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama


Skupština Srbije počeće novu sednicu na kojoj će se razmatrati više zakonskih rešenja, među kojima su izmene i dopune Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon, 111/2009 i 104/2013 - dr. zakon) koje treba da podignu stepen bezbednosti na njima.

Kako se navodi u obrazloženju zakona, usvajanje tih rešenja omogućiće prvenstveno MUP-u i pravosudnim organima da efikasnije preduzimaju mere i radnje u cilju suzbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim prirpedbama, a pravim navijačima i ljubiteljima sporta omogućiti da se osećaju bezbedno i da uživaju u sportu.

Analiza je pokazala da su pripadnici navijačkih grupa koristili pojedine nedostake dosadašnjeg zakona i nasilje i nedolično ponašanje prenosili na neposrednu okolinu, na ulice, dolazne pravce prema sportskim objektima.

Kao posledica manjkavosti zakona javljala se potreba za angažovanjem velikog broja policajaca. Prosečno je za sportske priredbe povećanog rizika, kao što je derbi, bilo angažovano oko 2.500 i 3.000 policajaca, jer je MUP bio u obavezi da svaki mogući incident na koji ukaže bezbednosna procena predupredi dodatnim angažovanjem policijskih službenika.

Među novinama u zakonu je, između ostalog, obaveza organizatora da ulaze otvori najkasnije dva sata pre početka pripredbe povećanog rizika, odnosno sat vremena kod ostalih priredbi.

Pod nasiljem i nedoličnim ponašanjem na sportskim priredbama smatra se naročito pokušaj unošenja ili unošenje u sportski objekat ili isticanje obeležja kojima se vređaju nacionalna, rasna, verska ili druga osećanja ili se na drugi način izaziva mržnja ili netrpeljivost koja može da dovede do fizičkog sukoba.

Isto će se tretirati i posedovanje pirotheničkih sredstava i predmeta koji mogu da ugroze bezbednost, kao i maskranje lica radi prikrivanja identiteta u slučaju vršenja nasilja bilo kog oblika.

Organizator priredbe je, kako propisuje Predlog zakona, dužan da za obavljanje poslova redarske službe angažuje pravno lice ili preduzetnika za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, kao i da vodi evidenciju o prodatim ulaznicama koja sadrži ime i prezime, JMBG.

Jednom licu se ne može prodati više od četiri ulaznice nezavisno od načina prodaje.

Takođe, zabranjena je prodaja ili konzumiranje alkoholnih pića u sportskom objektu ili na udaljenosti od jednog kilometra od središnje tačke sportskog terena u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, a u ostalim mestima do 300 metara za vreme održavanja sportske priredbe, što se računa vazdušnom linijom.

Na dnevnom redu je i Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama kojima se stvaraju uslovi za efikasnije sprovođenje zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, što će, kako se očekuje, doprineti povećanju stepena bezbednosti građana.

Rešenja su uglavnom oslonjena na postojeća, s tim što je iz njih otklonjeno ono što se u praksi pokazalo kao nefunkcionalno.

Sistem reagovanja u vanrednim situacijama našao se pred ogromnim izazovima tokom katastrofalnih majskih poplava 2014. godine. Poplavama su bili ugroženi životi, zdravlje i imovina više od 1,6 miliona ljudi u 119 opština centralne i zapadne Srbije, a ukupna šteta od poplava iznosila je 1,7 milijardi evra, što čini više od četiri odsto BDP-a.

Poslanici će raspravljati o izmanama i dopunama Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018), Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018 i 41/2018 - dr. zakon), Zakona o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013), Zakon o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015), Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), kao i Zakon o kritičnoj infrastrukturi.

Pred poslanicima je Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, o dobrovoljnom vatrogastvu, zatim izmene i dopune Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017 i 65/2018 - odluka US), o parničnom postupku.

Takođe, na dnevnom redu je Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Skupština će raspravljati i o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), Predlogu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Predlog zakona o lobiranju, Predlog zakona o overevanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Izvor: Vebsajt Blica, 29.10.2018.
Naslov: Redakcija