Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA: U porastu broj alternativnih sankcija


Predsednik Višeg suda u Nišu, Zoran Krstić, rekao je da je broj alternativnih sankcija u porastu i da je cilj restorativne pravde otklanjanje uzroka i prihvatanje osumnjičenog da obešteti oštećenog.

Naziv alternativne nije najpogodniji za ove sankcije, ali su ove sankcije najprihvatljivije u određenim slučajevima, napomenuo je Krstić na manifestaciji "Dan otvorenih vrata pravosudnih organa u Nišu" koji su organizovali Viši i Osnovni sud.

Krstić je napomenuo da imamo veliki broj predmeta koji se završavaju tako što se odlaže krivično gonjenje za lakša krivična dela, gde osumnjičeni obeštećuje oštećenog ili uplaćuje određeni iznos u humanitarne svrhe.

Drugi vid je sporazum o priznanju krivičnog dela, zatim izricanje kazne rad u javnom interesu, uslovna osuda za zaštitnim nadzorom, naveo je on.

Krstić je napomenuo da zatvor nije garancija da osuđeno lice neće kasnije, pod uticajem povratnika, izaći kao potencijalni počinilac teških krivičnih dela.

Poverenik Uprave za izvršenje krivičnih sankcija - Kancelarije u Nišu, Srećko Luković, rekao je da je kazna kućnog zatvora u 2013. godini izrečena 882 puta, 2014. je izrečena 1.934 puta, a procena je da će ove godine takvih kazni biti više od 2.000.

U Srbiji je trenutno realizovanje 160 presuda u kojima je izrečen rad u javnom interesu, a u Nišu je pet takvih izvršenja, naveo je on.

On napominje da su češći kontakti sa onima koji izdržavaju kućni zatvor bez elektronskog nadzora za razliku od onih sa elektronskim nadzorom i da ta lica poštuju svoje dužnosti, kao i da nije bilo izrazitih problema.

"Dan otvorenih vrata pravosudnih organa u Nišu" realizovan je u sklopu obeležavanja Evropskog dana civilne pravde, 29. oktobra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.10.2015.
Naslov: Redakcija