Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: Propis predviđa smanjenje troškova i neophodne dokumentacije u postupku legalizacije. Vlasnicima će, uz prijavu, biti potreban izveštaj zatečenog stanja objekta sa elaboratom geodetskih radova i dokaz o svojini. Više se neće plaćati naknada za uređenje, administrativna taksa i taksa za upis prava svojine sa administrativnom taksom. Oni koji su podneli zahtev za legalizaciju do februara 2014. godine, a ako su dostavili dokaze, platiće taksu u zavisnosti od kvadrature i namene objekata, nakon čega će imovina biti upisana u svojinsku evidenciju


Zahtevi za legalizaciju objekata se, kako tvrde nadležni, neće više decenijama držati po fiokama činovnika, da građani neće ići od šaltera do šaltera, niti plaćati advokate da ubrzaju procedure, a da ti objekti i dalje budu nelegalni. Tačku na divlju gradnju u Srbiji staviće Nacrt zakona o ozakonjenju objekta, čije se usvajanje očekuje u novembru 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture spremno je da sa nadležnim službama uknjiži milion i po nelegalnih objekata. Kako kažu, uputili su dopis svim lokalnim samoupravama da pojačaju inspekcijski nadzor.

"Primećeno je da u ovom periodu, pred donošenje zakona, cveta bespravna gradnja", ukazuje Aleksandra Damnjanović, državni sekretar Ministarstva.

Prvi pokazatelji su oživela godinama napuštena gradilišta, na kojima se poslednjih meseci užurbano gradi. A šansu da ozakone nelegalne objekte dobili su i oni investitori koji su posedovali građevinske dozvole, ali su prilikom izvođenja radova odstupali od njih.

"Oni neće biti sankcionisani nekom posebnom merom, već će za taj deo imati mogućnost ozakonjenja", dodaje Damnjanovićeva.

Građani koji su 2013. godine upisali svojinu na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, po katastarskoj legalizaciji moći će da ih ozakone u roku od šest meseci, po stupanju Zakona na snagu.

"Prema njima se neće primenjivati postupak koji je propisan za sve sve ostale. Oni neće plaćati nikakve troškove samo će platiti taksu za ozakonjenje. U tom slučaju će im biti brisana zabeležba", navodi Damnjanovićeva.

Zakon o ozakonjenju objekata je od javnog interesa, Ustavni sud ga ne može osporiti, i ne predviđa donošenje podzakonskih akata. Potrebno je da nelegalni graditelji imaju samo geodetski snimak i dokaz da su vlasnici zemljišta. Visina taksa ozakonjenja objekata zavisiće od kvadrature i biće od 3.000 do 30.000 dinara.

Izvor: Vebsajt RTS, 29.10.2015.
Naslov: Redakcija