Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU: Socijalno-ekonomski savet naložio formiranje radne grupe koja će se baviti otklanjanjem nedostataka u Nacrtu propisa


Predstavnici sindikata i poslodavaca u Socijalno ekonomskom savetu Republike Srbije smatraju da je predloženi Nacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru u osnovi neophodan, ali da ima nedostataka koje bi trebalo otkloniti, te je zbog toga dogovoreno formiranje radne grupe koja će se baviti tim poslom.

Nedostaci se pre svega odnose na činjenicu da pojedine odredbe predloženog Nacrta zakona ukidaju određena prava koja predviđa Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), ali i kolektivno pregovaranje, što je za sindikate potpuno neprihvatljivo, rekao je predstavnik Samostalnog sindikata zdravstva i član SES-a, Zoran Savić.

On je naglasio da sindikati takođe nisu zadovoljni, jer se predloženi Nacrt zakona ne odnosi na sve zaposlene u javnom sektoru, navodeći da su izuzeta javna preduzeća, javne agencije, funkcioneri, policija, vojska...

Savić je naglasio da je poznato da su javna preduzeća uglavnom gubitaši, te da je neshvatljivo zašto se i njihove plate nisu našle u Nacrtu zakona.

Predsedavajući SES-a i predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, rekao je da poslodavci nisu imali mnogo primedbi na Nacrt zakona, ali da je jedna od ključnih u vezi sa javnim preduzećima, jer je prema njihovom mišljenju bilo neophodno uvrstiti ih u zakonsko rešenje zarada u javnom sektoru.

On je naglasio da su svi u državi svesni problema koje stvara poslovanje pojedinih javnih preduzeća zbog čega se odnos prema njima mora promeniti.

Predsednik Sindikata UGS Nezavisnost i član SES, Branislav Čanak, saglasio se sa tim primedbama, navodeći da je za sindikate nedopustivo da Nacrt zakona potpuno ukida pregovaranje.

On je podsetio da je Srbija potpisnica svih međunarodnih konvencija koje regulišu tu oblast, a da je kolektivno pregovaranje garantovano i Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Prema njegovim rečima Nacrt zakon obuhvata nekoliko različitih sektora koje je nemoguće ujednačiti, bez obzira na nameru da će za isti rad biti ista plate bilo gde da neko radi.

"Tetkica u bolnici i tetkica u školi nije isto", naglasio je Čanak ukazavši da će takvo vrednovanje biti neodrživo.

Na sednici SES-a učestvovali su i ministri za državnu upravu i lokalnu samoupravu, rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.10.2015.
Naslov: Redakcija