Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA EVROPSKIM TELOM ZA BANKARSTVO I SUPERVIZORIMA JUGOISTOČNE EVROPE: Sporazumom je uređena saradnja i razmena informacija u oblasti kontrole poslovanja banaka


Narodna banka Srbije je 23. oktobra 2015. godine potpisala multilateralni sporazum o saradnji sa Evropskim telom za bankarstvo (European Banking Authority – EBA) i nadzornim organima zemalja jugoistočne Evrope, kojim se uspostavlja okvir za saradnju i razmenu informacija u oblasti kontrole poslovanja banaka.

Pored Narodne banke Srbije, sporazum su potpisala i regulatorna tela Federacije Bosne i Hercegovine (Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine), Republike Srpske (Agencija za bankarstvo Republike Srpske), Makedonije (Narodna banka Republike Makedonije), Crne Gore (Centralna banka Crne Gore) i Albanije (Banka Albanije).

Sporazum, koji je potpisan pod okriljem Bečke inicijative – javno-privatne mreže za saradnju na očuvanju finansijske stabilnosti u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, odražava sistemsku ulogu bankarskih grupacija Evropske unije u finansijskim sistemima zemalja ovog dela Evrope.

Ovaj neobavezujući sporazum, zasnovan na načelima uzajamnog poverenja i razumevanja, uspostavlja okvir za saradnju i razmenu informacija između potpisnica i treba da doprinese unapređenju propisa i nadzora banaka koje posluju u Evropskoj uniji i u zemljama jugoistočne Evrope.

U skladu sa ovim sporazumom, EBA će blagovremeno informisati regulatorna tela potpisnica o novim propisima i razvoju supervizorskih praksi u Evropskoj uniji, a supervizorima iz zemalja jugoistočne Evrope omogućiće učešće u obukama za supervizore iz Evropske unije.

Regulatorna tela potpisnica pružaće EBA relevantne informacije o dešavanjima u njihovim bankarskim sistemima, koje će se koristiti za potrebe analize rizika. Pored toga, regulatorna tela nastojaće da usklade svoje regulatorne i nadzorne standarde sa standardima koji se primenjuju u Evropskoj uniji, u skladu s dinamikom i rokovima koji odgovaraju uslovima svake pojedinačne zemlje.

Sporazum je potpisan u prostorijama EBA u Londonu.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 28.10.2015.
Naslov: Redakcija