Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOZI ZAKONA IZ OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE I ZAPOŠLJAVANJA USKORO U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI


Pet važnih zakona iz oblasti socijalne politike i zapošljavanja očekuje se da budu usvojeni na jesenjem skupštinskom zasedanju.

Oni će, kako najavljuje predlagač, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, obezbediti bolji standard građana, jednaka prava i kvalitetnije uslove života.

Posle gotovo tri decenije Narodnoj skupštini Republike Srbije biće predstavljen Zakon o socijalnoj karti. Svrha uvođenja ovog sistema jeste da svi podaci građana budu na jednom mestu čime će se obezbediti pravičnija raspodela kao i transparentnije i efikasnije ostvarenje svih prava koja im po zakon pripadaju.

- Takođe, Srbija se aktivno zalaže za bolju zaštitu dece od bilo kog oblika nasilja i zlostavljanja, kao i za ostvarenje svih njihovih prava, te je u skladu sa tim urađen i Zakon o zaštiti prava deteta i zaštitniku deteta - ističu nadležni.

Kako je ministar Zoran Đorđević naglasio, Vlada Republike Srbije teži da stvori društvo u kome neće postojati diskriminacija po bilo kom osnovu. S tim u vezi je i izmena i dopuna Zakona o sprečavanju diskriminacije, koji će značajno unaprediti ovu oblast, a doprineće i osobama sa invaliditetom, pripadnicima nacionalnih manjina i verskih zajednica bolju integraciju u društvo, kao i ostvarenje jednakih prava.

- Propis o rodnoj ravnopravnosti je još jedan na koji se čekalo dugi niz godina i usko je povezan sa Zakonom o sprečavanju diskriminacije, a njegovim usvajanjem jednaka prava imaće muškarci i žene - tvrde u Ministarstvu.

U cilju obezbeđivanja većih prava radnika i njihove bolje zaštite urađen je i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji će značajno unaprediti ovu oblast, omogućiti veću zaštitu zaposlenima i poštovanje njihovih prava.

- U uslovima pandemije virusa korona, uvideli smo da radnici mogu jednako dobro da rade i na daljinu, posebno se to odnosi na zanimanja iz oblasti IT sektora, finansija i menadžmenta, te je sve više poslodavaca koji to omogućavaju svojim zaposlenima. Procena je da će taj trend ubrzano rasti, te se procenjuje i da će do 2035. godine u svetu biti oko milijardu ljudi koji mogu da rade onlajn na daljinu - ističu nadležni.

Ministarstvo za rad će po formiranju nove Vlade inicirati i izmenu Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019), koji je u nadležnosti MUP-a, i pristupiti izmeni Zakona o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019). Predlog je da država izdaje boravišne vize stranim državljanima, odnosno vize za zaposlene koji rade na daljinu putem interneta.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 28.09.2020.
Naslov: Redakcija