Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Predlozi zakona u skupštinskoj proceduri u novembru 2019. godine, a u primeni od 1. januara 2020. godine


Set mera koje Ministarstvo finansija priprema za podsticaje novom zapošljavanju, donosi osluškujući potrebe privrede i sa željom da se smanji nezaposlenost u Srbiji, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu finansija Slavica Savičić.

Ona je najavila da će set zakona biti u skupštinskoj proceduri u novembru ove godine, a u primeni od 1. januara 2020. godine.

"Predviđen je veliki broj zakonskih izmena, a većina zakona je pripremljena gotovo u celosti, kako bi uskoro ušli u skupštinsku proceduru", istakla je Savičić. Prema njenim rečima, ključna mera sadržana je u Zakonu o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.), gde su predviđene određene poreske olakšice za zapošljavanje, ali će izmena biti i u drugim propisima.

"Ove godine smo pokušali da nađemo optimalnu meru da se na neki način stimuliše zapošljavanje. To se najviše odnosi na one koji su završili fakultete i srednje škole, odnosno na sve one koji nisu radili ove godine. Ideja je da zasnuju radni odnos tokom sledeće godine, a poslodavci će na taj način imati olakšice. Predlog je da se oslobode poreza na zarade u prvoj godini od 70 odsto, u drugoj 65 odsto i u poslednjoj 60odsto. Planirano je oslobađanje od doprinosa za PIO u celosti prve godine, sledeće 95 odsto i treće 85 odsto", objasnila je Savičić.

Ona je dodala da je koncept postavljen tako da olakšice prate zaposlenog i ako promeni firmu, te ako pređe u drugu kompaniju, poslodavac kod koga se zaposlio, imaće pravo da nastavi sa korišćenjem olakšica.

"Ovo je dobra priča za poslodavce, jer će imati interes i želju da ih zadrže na poslu. Naša očekivanja su da će na taj način da se značajno poveća broj zaposlenih. To je strateški cilj Vlade. Osmislili smo ove mere jer, sa jedne strane imamo mogućnosti i finansijska sredstva, a sa druge strane želimo da imamo što veći broj zaposlenih i da što više mladih ljudi zadržimo u Srbiji. Na taj način podstičemo i rast privrede", ukazala je Savičić.

Ona je dodala da su prve procene da će, zahvaljujući ovim merama, oko 5.000 ljudi naći posao, ali da neke analize govore da će imati i širi obuhvat.

Govoreći o merama za povratnike u zemlju, ona je precizirala da je reč o obrazovanim ljudima koji su više od dve godine bili van zemlje, a koji su stekli neka dodatna znanja i stručnosti.

"Ideja je da poslodavcima koji se odluče da zaposle takvog pojedinca, poreska osnovica bude umanjena 70 odsto. Ta stimulacija će trajati pet godina, a naravno poslodavci će morati da ispune određene uslove kako bi ostvarili tu vrstu olakšica. Suština je da stimulišemo one koji žele da se vrate u zemlju. Oni imaju dodatna znanja koja su stekli, a koja su ovde dragocena, i na taj način mogu da daju doprinos", naglasila je Savičić.

Državna sekretarka je podsetila da će od 1. januara 2020. godine biti povećan neoporezivi deo zarade sa 15.300 na 16.300 dinara, kao i da će biti smanjen porez na zarade sa 62 na 61 odsto.

Savičić je podsetila i da su pripremljene izmene zakona uz pomoć kojih će se na lakši način utvrditi da li je poslodavac za svoje poslove angažovao preduzetnika i tako izbegao zapošljavanje novog radnika i plaćanje poreza.

"To je slučaj koji se često javlja, da poslodavac koristi preduzetnika za određene poslove, i na taj način izbegava plaćanje poreza. Mi smo ove godine pokušali, koristeći iskustva onih koji su sve to prošli, da napravimo sistem i formiramo jasne kriterijume. Ima ih ukupno devet, a zahvaljujući njima utvrđivaće se da li poslodavac koristi preduzetnika kao zaposleno lice ili ne", objasnila je ona.

Izvor: Vebsajt Blic, 25.09.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija