Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, doneta Odluka o produžetku trajanja Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu do 31. decembra 2016. godine


Vlada Republike Srbije usvojila je 29. septembra 2016. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koje se odnose na produženje roka na realizaciju prava studenata na završetak studija započetih po nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015).

Izmene i dopune odnose se i na pravo studenata upisanih i u školskoj 2013/2014. godini da zadrže mogućnost da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.

Studenti koji su u školskoj 2014/2015. godini, odnosno 2015/2016. godini, ostvarili najmanje 48 ESP bodova imaju pravo da se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Na sednici je usvojena Odluka kojom se produžava rok važenja uslova za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2016. godini.

Imajući u vidu i dalje nedovoljnu domaću proizvodnju prasadi za dalji tov, kao i potrebu za povećanjem obima proizvodnje svinjskog mesa, ovom odlukom je produžen rok trajanja važeće Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015, 57/2015, 113/2015 i 60/2016) do 31. decembra 2016. godine, a radi dalje obnove postojećeg stočnog fonda.

Smanjenjem dažbina za uvoz prasadi za tov poreklom iz EU doprinosi se boljem snabdevanju domaćeg tržišta i povećanju konkurentnosti domaćih proizvođača svinja i mesnih prerađevina na inostranom tržištu, navodi se u saopštenju Vlade Republike Srbije.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 29.09.2016.
Naslov: Redakcija