Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

58. SEDNICA KOMITETA ZA HARMONIZOVANI SISTEM SCO


U Svetskoj carinskoj organizaciji (SCO) u Briselu (Kraljevina Belgija) se od 26. septembra do 7. oktobra 2016. godine održava 58. sednica Komiteta za Harmonizovani sistem SCO (58th Session of the Harmonized System Committee) u čijem radu učestvuju i delegati Republike Srbije.

Na sednici se raspravlja o pitanjima koja se odnose na primenu važeće Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba SCO - verzija HS 2012, koja je ugrađena u Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 98/2015 i 50/2016).

Na ovoj sednici je posebna pažnja posvećena aktivnostima u vezi sa novom verzijom Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka roba (HS 2017), koja će biti u primeni od 1. januara 2017. godine. Konačne HS nomenklaturne promene (koje obuhvataju nove tarifne brojeve i tarifne podbrojeve i nove/izmenjene napomene uz odeljke, glave i tarifne podbrojeve) su usvojene od strane Saveta SCO 24. juna 2014. godine i objavljene na sajtu SCO (www.wcoomg.org/nomenclature/instruments-and-tools/hs-nomenclature-2007-edition.aspx) u januaru 2015. godine.

Štampana izdanja prečišćenog teksta HS2017 i amandmana HS konvencije za 2017 su objavljeni na engleskom i francuskom jeziku početkom 2016. godine i mogu se naručiti na sajtu SCO (http://wcoomdpublications.org). Ujedno, objavljen je i Komentar HS2017. Objavljivanje Kompendijuma klasifikacionih mišljenja SCO (zbirka odluka koje je usvojio HS komitet) ažuriranog na HS2017 nomenklaturu se očekuje početkom 2017. godine.

Takođe, na sednici HS komiteta delegati će se baviti svrstavanjem konkretnih proizvoda u tarifne brojeve i podbrojeve vežeće nomenklature na zahtev pojedinih zemalja članica. Ovoga puta aktuelne su sledeće teme: izmene komentara u vezi sa svrstavanjem stalaka (npr. za table i slike), svrstavanje silosa, proizvoda od algi, rastvarača na bazi aromatičnih materija, blanširanih školjki, određenih biljnih preparata i mešavina, igličastih ležaja, ženske garderobe, slušalica, slatkiša, IGBT modula, hoverborda, semena bibera itd. Takođe će biti ponovo raspravljano o svrstavanju arome za jela, određenog proizvoda bazi mleka, blanširanog kikirikija, modula za panele, vijaka od titanijuma za medicinske svrhe, presvlaka za sedišta motornih vozila i poluporovodničkih transduktora, kao i o izmenama Komentara uz tarifni broj 6907, za koje su donete odluke na prošloj sednici ali su neke članice uložile rezervacije.

Sednici je prethodila Radna grupa (Harmonized System Committee Presessional Working Party), koja se bavi potvrđivanjem konačnog teksta određenih odluka sa 57. sednice HS komiteta, koje su važne za unapređenje rada carine i poslovne zajednice, a koje će biti objavljene u Kompendijumu klasifikacionih mišljenja SCO (različite mašine za kultivisanje zemlje, sklopovi za mobilne telefone, plastične cevi sa otvorima za sisteme navodnjavanje, kokosova voda veštački nokti). Zvanični tekst svih odluka donetih na tom komitetu objavljen je na sajtu SCO u junu 2016. godine i "Sl. glasniku RS" broj 73/2016 od 31. avgusta 2016. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 29.09.2016.