Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU: O urednom stanju površine oko zgrade i ograde stara se vlasnik, odnosno korisnik zgrade, odnosno svi vlasnici i korisnici posebnih delova zgrade. To podrazumeva da površinu oko zgrade redovno čiste, kose travu, orezuju rastinje, uklanjaju korov, održavaju betonske površine, protivpožarne staze, uklanjaju građevinski i drugi otpad. Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice i novčanom kaznom od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu ako površinu oko zgrade ili ograde ne drži u urednom stanju ili za radove ne pribavi uslove i saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara


Svi stanari koji imaju lišća ispred svojih ulaza od sada će morati da čiste betonske površine, ukoliko ne žele da zbog toga plaćaju kaznu za kršenje komunalnog reda. Prema Odluci o komunalnom redu ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015 i 75/2016 - dalje: Odluka), nesakupljanje lišća nije jedini propust prilikom održavanja stambenog objekta za koji bi mogli da budu kažnjeni, a kazne idu i do 100.000 dinara.

Odluka podrazumeva da se leti održava rastinje i kosi trava, a sada je to briga o opalom lišću.

- Odluka kaže da se o urednom stanju površine oko zgrade i ograde stara vlasnik, odnosno korisnik zgrade, odnosno svi vlasnici i korisnici posebnih delova zgrade. To podrazumeva da površinu oko zgrade redovno čiste, kose travu, orezuju rastinje, uklanjaju korov, održavaju betonske površine, protivpožarne staze, uklanjaju građevinski i drugi otpad - rekli su iz Sekretarijata za inspekcijske poslove.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice (Skupština zgrade) i novčanom kaznom od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu ako površinu oko zgrade ili ograde ne drži u urednom stanju ili za radove ne pribavi uslove i saglasnost nadležnog zavoda za zaštitu kulturnih dobara.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 28.09.2016.
Naslov: Redakcija