Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU: Propis će urediti planiranje, sporovđenje, praćenje sprovođenja, izveštavanje i vrednovanje rezultata javnih politika i srednjoročno planiranje


Reforma javnih politika u Srbiji nije potrebna samo zbog usklađivanja s propisima Evropske unije (EU), već i zbog same države i njenih građana, kako bi se uspostavila koordinisana, funkcionalna i efikasna uprava i poljšali uslovi za domaće i strane investitore.

U tom smislu pripremljen je nacrt seta zakona koji u Srbiji treba da uvede koherentni sistem planiranja.

Primer karike koja nedostaje u uspostavljanju integrativnog pristupa u strateškom planiranju, određivanju prioriteta i procesa programskog budžetiranja je Zakon o planskom sistemu, čiji Nacrt, prema rečima direktorkeRepubličkog sekretarijata za javne politike, Jasne Atanasijević, ulazi u proceduru u Vladi Republike Srbije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o planskom sistemu, kako je navela, biće pokrenuta narednih dana.

Zakon o planskom sistemu urediće planiranje, sporovđenje, praćenje sprovođenja, izveštavanje i vrednovanje rezultata javnih politika i srednjoročno planiranje.

U setu propisa nalazi se i Predlog uredbe o metodologiji za upravljanje javnim politikama.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Dražen Maravić, ocenio je da se javna uprava u praksi često vodi principom da ne pogreši u procedurama, a retko radi da bi neki posao završila, zbog čega reforma javnih politika treba da stvori okvir da se ne pogreši u koracima, ali i da se cilj ne izgubi iz vida.

Prema njegovim rečima, pojavila se ideja o osnivanju centra za obuku državnih službenika, jer se pokazalo da postoje nedostaci u kapacitetima kada je reč o strateškom planiranju i analitičkim poslovima.

Krajem avgusta 2015. godine predstavljen je set propisa pripremljen je pod okriljem Republičkog sekretarijata za javne politike i Republičkog zavoda za statistiku, u saradnji sa projektom "Reforma koordinacija politika u Vladi Republike Srbije", koji finansira Evropska unija. Ovi propisi će omogućiti postepeno uvođenje sistema planiranja i odlučivanja o javnim politikama, radi dalje racionalizacije javnog sektora.

Kao što je Paragraf preneo u setu propisa koji su tada predstavljeni nalaze se:

  • Nacrta zakona o planskom sistemu,
  • Predloga uredbe o metodologiji za upravljanje javnim politikama,
  • Predloga uredbe o metodologiji za izradu srednjeročnih planova organa državne uprave i Strateških pravaca razvoja zvanične statistike i
  • Nacrta zakona o zvaničnoj statistici.
Izvor: Vebsajt Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Redakcija, 29.09.2015.