Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Primena propisa od 11. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2018. godine, Član 20. ovog Zakona definiše prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju i daje mogućnost sporazumevanja između poslodavca i zaposlenog o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja


Kada 11. oktobra 2015. godine počne da se primenjuje Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), 3.467 lekarki širom Srbije treba da bude penzionisano, jer su napunile 60 godina i šest meseci, izjavila je Olga Popović Mladenović, predsednica Lekarske komore Beograda.

"Samo 350 su lekari opšte medicine. Njih će u domovima zdravlja bez problema moći da zamene mladi koji čekaju na birou, ali ko će zameniti specijaliste, naročito one deficitarne", pita se dr. Popović Mladenović.

Ona je najavila da će lekarke u okviru Komore pokrenuti pitanje diskriminacije u odnosu na kolege, koji imaju pravo da rade do 65. godine života.

Lekarima koji ispunjavaju uslove za penzionisanje posle 11. oktobra 2015. godine, kad počinje primena Zakona, neće biti odobreni zahtevi za produženje angažmana, osim ako bi njihov odlazak ugrozio funkcionisanje procesa lečenja u zdravstvenoj ustanovi u kojoj rade.

Razlog za ovakav stav, kako su objasnili u Ministarstvu zdravlja, jeste više od 2.500 nezaposlenih doktora medicine.

U Ministarstvu zdravlja kažu da će u penziju otići i lekari poput popularne Nade Macure, pi-ara Zavoda za hitnu pomoć u Beogradu, kao i poznati profesori beogradskog Medicinskog fakulteta, koji su prešli starosnu granicu.

U Ministarstvu nisu znali da kažu koliko lekara penzionera i dalje radi u državnom zdravstvu, uprkos odavno stečenim uslovima za penzionisanje.

U Ministarstvu, takođe, kažu da još ne znaju koliko je medicinara koji bi u skladu sa novim propisima trebalo da budu penzionisani posle 11. oktobra 2015. godine, kao i da nemaju procenu broja onih koji bi trebalo da budu izuzeti.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

IV PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.09.2015.