Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACIONALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2016. GODINU: Mere su usmerene na privatni sektor i na podsticanje zapošljavanja u manje razvijenim područjima, a prioritet će imati mladi do 30 godina, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija, oni koji su već dugo bez posla, osobe sa invaliditetom i Romi


Vlada Republike Srbije usvojila je, 24. septembra 2015. godine, Zaključak o utvrđivanju nacionalnog Akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu, a iznos sredstava koji će se izdvojiti za potrebe sprovođenja svih predviđenih mera je na istom nivou kao i 2014. godine.

 Za realizaciju planiranih programa i mera aktivne politike zapošljavanja i kao i mera profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u 2016. godini potrebno je obezbediti 2.800.000.000 dinara u budžetu Republike Srbije i 550.000.000 dinara iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Mere su prevashodno usmerene na privatni sektor i na podsticanje zapošljavanja u manje razvijenim područjima, a prioritet će imati mladi do 30 godina, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija, oni koji su već dugo bez posla, osobe sa invaliditetom i Romi.

Iako je Unija poslodavaca Srbije bila protiv uvođenja javnog sektora u program stručne prakse, jer se takvo rešenje 2013. godine nije pokazalo kao dobro, nakon najave da će se 2015. godine u okviru programa stručne prakse uključiti i javni sektor, UPS je insistirala da se najviše 30% ukupno uključenih lica u ovaj program može angažovati u javnom sektoru i to isključivo u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite.

Program stručne prakse obuhvata:

A) stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita u skladu sa opštim odnosno posebnim zakonom. Program je namenjen nezaposlenim licima bez radnog iskustva u struci sa najmanje srednjim obrazovanjem.

Trajnje programa utvrđeno je opštim odnosno posebnim zakonom, a NSZ finansira program najduže do 12 meseci.

B) sticanje posebnih praktičnih znanja i veština nezaposlenog za rad u struci. Program je namenjen nezaposlenim licima bez radnog iskustva u struci sa najmanje srednjim obrazovanjem. Trajanje programa je 6 meseci, bez obzira na stepen obrazovanja.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 29.09.2015.