Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TREĆI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF, PALIĆ, 27 - 30.09.2015. GODINE: "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru - Registar zaposlenih kod korisnika javnih sredstava prema novodonetom Zakonu i Novine u primeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama


Trećeg dana Savetovanja, 29. septembra 2015. godine, u organizaciji kompanije Paragraf pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru" organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrane su teme iz oblasti obrazovanja, budžetskog sistema, planiranja i trezorskog poslovanja, nomotehnike.

O novinama u zakonima iz oblasti obrazovanja predavanje je održao, Ranko Jerković, Urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor".

O Radnim odnosima u ustanovama obrazovanja sa osvrtom na primenu Posebnog kolektivnog ugovora za osnovne i srednje škole i maksimalan broj zaposlenih, govorila je Biljana Antić, Prosvetni inspektor grada Beograda, koja je nakon predavanja odgovarala na broja pitanja učesnika.

Nakon toga, Bojan Lapčević, Pomoćnik direktora Uprave za trezor, Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura i Mila Pejčić Kilibarda, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor"  održali su predavanje na teme: Registar zaposlenih kod korisnika javnih sredstava prema novodonetom Zakonu i Novine u primeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 68/2015), koje se odnose na javni sektor, nakon čega su odgovarali na mnogobrojna pitanja učesnika.

Treće i poslednje predavanje za javni sektor, održao je Ranko Jerković, Urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor", koji je govorio o izradi opštih i pojedinačnih pravnih akata iz oblasti nomotehnike kod korisnika javnih sredstava.

Za učesnike iz privatnog sektora razmatrane su aktuelnosti u primeni poreskih propisa i propisa iz oblasti zarada i radnih odnosa.

O Aktuelnim pitanjima iz oblasti zarada i radnih odnosa govorio je predstavnik nadležnog ministarstva.

Aleksandar Milanović, Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Poresko računovodstveni instruktor" govorio je o pravima i obavezama poreskih obveznika u postupku poreske kontrole.

Olica Pješčić, Odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko računovodstveni instruktor" održano je predavanje o aktuelnostima u oblasti PDV-a, nakon čega je odgovarao i na pitanja učesnika.

Predavanja se nastavljaju u sredu 30. septembra 2015. godine, četvrtog dana savetovanja, po planiranom programu.

Izvor: Redakcija, 29.09.2015.