Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O PODNOŠENJU PPP-PD ZA OVP 106: Obaveštenje o podnošenju PPP-PD za OVP 106 kada je preduzetnik koji se opredelio za ličnu zaradu istovremeno primalac prihoda po drugom osnovu (zaposlenje, penzija)


Na portalu Poreske uprave omogućeno je podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku na Obrascu PPP-PD za isplatu prihoda iz radnog odnosa - lična zarada preduzetnika - OVP 106, kada je primalac prihoda (PP):

-zaposleni u drugom pravnom licu ili preduzetničkoj radnji (oznaka 01),

-osnivač ili član privrednog društva zaposlen u tom društvu (oznaka 02),

-vojni osiguranik (oznaka 08),

-penzioner po osnovu zaposlenja (oznaka 09),

-penzioner po osnovu samostalne delatnosti (oznaka 10),

-vojni penzioner (oznaka 12) i

-poljoprivredni penzioner (oznaka 13).

Napomena: ukoliko je primalac prihoda sa oznakam 02 (osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu) i oznakom 08 (vojni osiguranik) u Obrascu PPP PD, kod isplate ove vrste prihoda, u polju 3.6 - Šifra vrste prihodsa - se iskazuje cifra primaoca prihoda - 01 (zaposleni).

Primer:

Kod isplate lične zarade preduzetniku koji je i osnivač ili član privrednog društva zaposlen u tom društvu ili vojni osiguranik, bez olakšice i bez beneficiranog staža u polju 3.6 upisuje se ŠVP 1 01 106 00 0.

U PPP-PD prijavi, u polju 2.1 Tip isplatioca, upisuje se oznaka 4 - preduzetnik.

Osnovica za porez (polje 3.10 u PPP-PD prijavi) je zarada umanjena za propisani neoporezivi iznos iz člana 15. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana. Porez se plaća po stopi od 10%.

Osnovica doprinosa (polje 3.12 u PPP-PD prijavi) je bruto zarada, koja ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 26%, odnosno i dodatni doprinos za PIO, ukoliko se vrši isplata preduzetniku koji radi na poslovima na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem.

Ne plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za nezaposlenost, pa se u PPP-PD prijavi u polju 3.14 - Doprinos za zdravstveno osiguranje i polju 3.15 - Doprinos za nezaposlenost upisuje iznos od 0 (nula) dinara.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 29.9.2014.