Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI: Izmenama Zakona onemogućiti promet nepokretnosti bespravnih objekata


Grad Beograd i Javnobeležnička komora saglasili su se da zajednički podnesu inicijativu Ministarstvu pravde za hitnu izmenu Zakona o prometu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015), kojom bi se onemogućio promet nepokretnosti bespravnih objekata.

To je saopšteno posle sastanka zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića sa delegacijom Javnobeležničke komore koju je predvodio predsednik Srbislav Cvejić.

Grad Beograd i Javnobeležnička komora, kako se navodi, imaju zajednički interes da se unapredi pravna sigurnost u oblasti prometa nekretnina kako bi bili zaštićeni građani.

Konstatovano je da svi investitori moraju da plate sve obaveze prema državi koje predviđa zakon i da se bespravnom gradnjom nanosi šteta budžetu lokalnih samouprava i Republike Srbije.

Grad Beograd i Javnobeležnička komora pozivaju sve druge državne organe i institucije koje imaju zakonske nadležnosti da se uključe u borbu protiv bespravne gradnje.

Sastanku su prisustvovali član Nadzornog odbora Javnobeležničke komore Nina Štiglić, gradski pravobranilac Ljiljana Blagojević i predsednik Nadzornog odbora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda Miljkan Karličić.

Izvor: Vebsajt RTS, 28.08.2018.
Naslov: Redakcija